Menu

Inventor – Jak przygotować listę części do zakupu, produkcji czy zamówienia?

Z artykułu dowiesz się jak efektywnie przygotować w programie Inventor a następnie wyeksportować niezbędną do produkcji listę części.


Eksport listy części z programu Inventor

Przystępując do produkcji wyrobu zachodzi konieczność sporządzenia listy części z podziałem na elementy do produkcji, zakupu, normalia, itp. Możemy taką listę części utworzyć w rysunku i dokonać jej eksportu do np.: do formatu .XLS, a następnie udostępnić dla osób zainteresowanych.

Lepszą metodą tworzenia zestawień jest użycie polecenia – Zestawienie komponentów z poziomu głównego zespołu (Zespół -> zakładka Złóż).

Inventor lista części do zakupu 1


Klikając w zestawienie komponentów możemy wybrać zakładkę z danymi jakie mają zostać wyświetlone:

  • Dane modelu – jest to pełna struktura projektu z uwzględnieniem podzespołów i części wchodzących w ich skład
  • Strukturalny – jest to lista komponentów tylko głównego zespołu
  • Tylko części – jest to lista elementów składowych zespołu z pominięciem struktury w jakiej się znajdują. Jest to najlepszy widok do wykonania eksportu poszczególnych elementów składowych naszego zespoły (trzeba wybrać jeszcze włącz widok zestawienia komponentów – lupa)

Inventor lista części do zakupu 2

Po wyświetleniu zestawienia komponentów dane mogą być zapisane w formacie XLS, CSV, TXT i udostępnione osobą korzystającym z listy części.

Po wybraniu odpowiednich kolumn możemy wykonać eksport lisy części nawet z miniaturowymi widokami elementów składowych, co znacznie ułatwia identyfikacje części.


Klika porad dotyczących zestawienia komponentów:

  1. Można wybrać jaką kolumnę danych w zestawieniu chcemy wyświetlać, np.: widok miniatury – obrazka części, masa, materiał,… (polecenie Wybierz kolumny)
  2. Listę można sortować po wyświetlanych kolumnach np.: numer części, ilość, typ elementu, masa, materiał,…
  3. W liście części można poprawiać widoczne dane np.: wpisać brakując materiał, uzupełnić opis, zmienić typ w strukturze np.: z Normalny na Kupiony – BEZ KONIECZNOŚCI OTWIERANIA DANEGO PLIKU
  4. Można zaznaczyć wiele komórek i skopiować do nich wartości np.: nazwa dostawcy, nazwa projektu, numer części
  5. Zestawienie elementów mogą robić osoby nie posiadające licencji programu Autodesk Inventor, np. handlowcy, zaopatrzenie, magazyn,…. Wystarczy że zainstalują program Inventor w wersji demo i będą korzystać z wersji – Inventor Read-only Mode. Polecenie zestawienia elementów jest dostępne w tym trybie, ale bez możliwości wprowadzenia zmian do danych projektowych.

 

 

Zmiana elementu z Normalny na Kupiony:

Inventor lista części do zakupu 3

Zmiana materiału:

Inventor lista części do zakupu 4

Tryb Inventor Read-only, eksport danych zestawienia bez konieczności posiadania licencji na program.

Inventor lista części do zakupu 5

 

Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska