Menu

Aktualizacja Usług Autodesk® 360

W związku z nieustanną poprawą jakości usług zaktualizowano także warunki świadczenia usług Autodesk® 360*.

Poprawione „Warunki usługi” określają pełne zasady korzystania z usług Autodesk 360. Poniżej przedstawiamy najważniejsze modyfikacje, aby ułatwić zrozumienie podstawowych założeń dotyczących obsługi danych użytkownika oraz działań, jakie podejmujemy, w celu zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji.


Jakie to zmiany? Autodesk skupił się na następujących zagadnieniach:

1) Większa przejrzystość: Poświęcono dużo czasu, aby dokument „Warunki Usługi” był łatwiejszy do przeczytania i zrozumienia. Oczywiście nadal zawiera on określenia prawnicze, które czasami mogą wydawać się niezrozumiałe, ale mamy nadzieję, że udało się je uprościć.
2) Poufność i bezpieczeństwo informacji: Zachowanie poufności i bezpieczeństwa informacji klientów zawsze było priorytetem firmy Autodesk. Choć usługi Autodesk® 360 zawsze zapewniały ochronę zawartości użytkownika przed nieprzewidywalnymi zagrożeniami i dostępem osób trzecich, teraz dokładniej określony został zakres ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
3) Uprawnieni użytkownicy: Usługi Autodesk umożliwiają współpracę, a niektórzy klienci mogą przyznawać uprawnienia użytkownikom, którzy nie są ich pracownikami. Dzięki Autodesk-owym modelom obsługi nazw użytkowników, nasi klienci mogą bezpiecznie autoryzować osoby pracujące dla nich lub przy wspólnym projekcie do korzystania z wykupionych usług.
4) Prawo własności treści: Niektórzy użytkownicy obawiali się, że korzystając z usług Autodesk® 360 utracą prawo własności. Choć zawsze uważaliśmy, że to klienci są właścicielami swoich prac postaraliśmy się to jeszcze wyraźniej podkreślić. Wyjaśniliśmy także zasady dostępu do zawartości użytkowników w ramach świadczenia usług przez Autodesk. Korzystanie z usług Autodesk w chmurze implikuje dostęp do Twojej cyfrowej zawartości i informacji. Bez tego dostępu usługi w chmurze nie mogłyby być świadczone.
5) Dostęp do zawartości po zakończeniu świadczenia usług: Mamy nadzieję i oczekujemy, że użytkownicy będą korzystali z usług Autodesk w nadchodzących latach. Może jednak zajść konieczność migrowania z naszych usług w przyszłości w związku z tym dodaliśmy określone postanowienia umożliwiające dostęp użytkownika do jego zawartości po wygaśnięciu współpracy z nami.

Zaktualizowano także Politykę ochrony prywatności, aby uczynić ją bardziej czytelną i uwzględnić praktyki Autodesk zachowania poufności informacji dotyczące narzędzi projektowych, takich jak Socialcam, Instructables, Pixlr oraz imm.io. W dalszym ciągu informacje osobiste użytkownika traktowane są z należytą dbałością i szacunkiem.

Zaktualizowane zasady Polityki ochrony prywatności i Warunki Usługi weszły w życie 19 marca 2013 roku.

Dziękujemy za korzystanie z produktów i usług Autodesk® 360


* Usługi Autodesk 360 obejmują usługi Autodesk 360, Sim 360, BIM 360 i PLM 360. Zasady dotyczące innych usług Autodesk są określone w oddzielnych dokumentach określających postanowienia i warunki korzystania z nich. Aby uzyskać informacje o innych obowiązujących postanowieniach i warunkach, przejdź na stronę www.autodesk.com/termsofservice