Menu

Inventor Tips&Tricks: Jak utworzyć modele urządzeń zgodne ze standardem BIM?

Poznajcie specjalną zakładkę „Środowisko/ Wymiana BIM”, która pozwala na tworzenie modeli urządzeń w programie Autodesk Inventor zgodnie z wymogami technologii BIM… 


BIM w Autodesk Inventor

Projektowanie obiektów budowlanych zgodne ze standardem BIM oznacza, że tworzony model komputerowy budynku czy budowli odzwierciedla fizyczne i funkcjonalne właściwości obiektu budowlanego. Model powstaje przy użyciu trójwymiarowych obiektów takich jak: ściany, stropy, dach, schody, okna, drzwi, które to obiekty posiadają odpowiednie parametry.

Duża część elementów składowych budynków jak: drzwi, okna, armatura sanitarna, centrale klimatyzacyjne, windy, wyposażenie techniczne, itp. jest projektowana w oprogramowaniu Autodesk Inventor. Program Autodesk Inventor posiada narzędzia pozwalające utworzyć modele urządzeń do wykorzystania przez architektów i konstruktorów w przemyśle budowlanym zgodnie z wymaganymi technologii BIM.


Zakładka – Środowisko/ Wymiana BIM

bim1W celu przygotowania modelu 3D zgodnego ze standardem BIM np.: okna, drzwi, kanału, klimatyzatora, włazu dachowego itp…nadającego się do wykorzystania przez projektantów budynków, model takiego urządzenia trzeba odpowiednio przygotować.

Najczęściej modele konstrukcyjne zawierają zbyt dużo szczegółów, niepotrzebnych elementów, zbyt skomplikowaną budowę, co sprawia że model jest „ciężki” i nie jest optymalny do zastosowań BIM. Model należy uprościć poprzez usunięcie zbędnych elementów, uproszczenie skomplikowanych detali, eliminacje zbędnych detali.

Można się w tym celu posłużyć poleceniami „Uprość”, „Wyprowadź”, „Zastąpienie powłoką” lub ręcznie uprościć model. 

bim2kopia
W wyniku przeprowadzenia powyższych operacji otrzymamy „lekki” zespół lub pojedynczą część (temat upraszczania modeli to obszerny temat) będącą reprezentacja geometryczna naszego wyrobu: 

bim5
 


Złącza i przyłącza w Inventor

Tworzone modele wyrobów dla branży budowlanej często posiadają złącza np.: elektryczne, rurowe, przewody czy kanały przyłączeniowe. Tworząc modele urządzeń w Autodesk Inventor możemy na etapie redagowania części BIM utworzyć odpowiednie przyłącza. Wykorzystując później te przyłącza np. w programie Autodesk Revit, program automatycznie dostosuje np.: średnicę prowadzonej rury do średnicy przyłącza, co zapobiega błędom i przyspiesza projektowanie.

Do dyspozycji mamy następujące typy złączy: złącze kanału kablowego, złącze przewodu, złącze kanału, złącze rurowe, złącze elektryczne.

bim6
 
Złącza w zależności od typu posiadają różny kształt, wymiary które należy podać, oraz w zależności od zastosowań różne funkcje. Wybierając odpowiedni typ można zdefiniować dodatkowe elementy złącza charakterystyczna dla danego typu. Poniżej przykład – parametry dla typu złącza rurowego – ciepła woda w mieszkaniach. 
 
bim7

Wybierając odpowiednią geometrię w modelu określamy miejsce w którym ma nastąpić przyłączenie instalacji. Poniżej przykład ilustrujący definicję złącza rurowego sanitarnego. Definiując takie połączenie określamy: średnicę rury, średnicę nominalną, typ systemu i właściwości systemu.

bim8


Ostateczne tworzenie modelu BIM

bim9Tworząc model urządzenia w standardzie BIM można przypisać w dowolnym miejscu LUW – lokalny układ współrzędnych, który może zostać wykorzystany do łatwiejszego pozycjonowania wstawianego elementu. Wybierając eksportuj komponenty budowlane przechodzimy do utworzenia modelu zgodnego z BIM. W oknie mamy do wyboru typ pliku: IFC2x3 lub adsk.

Następnie możemy wybrać klasyfikację komponentu wg klasyfikacji – Tabela 23 OmniClass.

W naszym przypadku wybieramy klasę:

  • Klasę:    23.40.20.00 – Meble i wyposażenie specjalne ogólnego użytku
  • Podklasę:  23.40.20.21- Wyposażenie toalet i łazienki
  • Kategoria: 23.40.20.21.11 – Kabiny łazienkowe

bim10
 

Dla tej klasyfikacji możemy określić istotne parametry jak: wymiary, opis, producent, model, itp. Dane jakie zawarte były we właściwościach iProperties mogą być automatycznie umieszczane w eksportowanym pliku.  

W czasie tworzenie modelu można zmienić orientacje modelu, zmienić jego ustawienie, oraz grafikę przez wybór z pliku.

bim11
 

Klikając OK generuje się plik IFC lub ADSK zgodny ze standardem BIM.

 
Plik wg standardzie IFC – Industry Foundation Classes jest tekstowym formatem danych opisujących model budynku. Uwzględnia on strukturę zdefiniowaną przez projektantów. Format IFC jest podstawą, na której opiera się zapis plików, z których można korzystać w różnych programach klasy BIM niezależnie od branży i od producenta. Obecnie aktualną wersją jest IFC4.

bim12

Autor: PCC Polska