Menu

Fusion 360 – Jak w rysunku utworzyć widok pod odpowiednim kątem?

Niestandardowy widok w programie Fusion 360

Kategoria: Mechanika, Tagi: , ,

Potrzebujesz zmienić orientację w widokach modelu w programie Fusion 360? Pokazujemy jak to zrobić!


Niestandardowy widok we Fusion 360

Wykonując rysunek w Fusion 360 do wyboru mamy standardowe orientacje widoku modelu. Jeżeli chcemy wykonać rzut na pochyłą ścianę, powierzchnię pomocniczą lub inną orientacje widoku to nie ma możliwości wyboru innej orientacji niż standardowe.

Fusion 360 - Standardowe orientacje widoku w rysunku
Fusion 360 – Standardowe orientacje widoku w rysunku

W takim wypadku trzeba zdefiniować dodatkowe nazwane Orientację w widokach modelu.

W środowisku projekt ustawiamy żądana pozycje modelu i klikamy w przeglądarce – Nazwane widoki – prawy przycisk myszy – Nowy nazwany widok.

Fusion 360 – tworzenie nowego widoku

Fusion 360 – tworzenie nowego widoku


Aby wykonać widok dokładnie na żądana powierzchnie najpierw musimy zorientować model prostopadle do ekranu – wybieramy polecenie – Patrz na i wskazujemy na właściwą powierzchnie.

Fusion 360 – Patrz na – ustawienie widoku prostopadłego do ekranu.

Fusion 360 – Patrz na – ustawienie widoku prostopadłego do ekranu


Widok ustawia wybraną powierzchnie prostopadle do ekranu, wystarczy zapisać ten widok – Nazwane widoki.

Fusion 360 – ustawienia widoków

Fusion 360 – ustawienia widoków


Teraz można przejść do rysunku i użyć do wstawienia rzutu nowych nazwanych widoków.

Fusion 360 – wybór zdefiniowanego niestandardowego widoku rysunkowego.

Fusion 360 – wybór zdefiniowanego niestandardowego widoku rysunkowego


Fusion 360 – widok na skośną powierzchnie elementu.

Fusion 360 – widok na skośną powierzchnie elementu

 

 Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska