Menu

Fluid Path – nowa funkcja do optymalizacji kształtu we Fusion 360 Generative Design

Poznajcie nową funkcję w Fusion 360 – Fluid Path – symulacja przepływu czynnika, która powoli Wam zapobiec stratom przepływu, spadkom ciśnienia i zredukować hałas.


Fusion 360 Fluid Path – Optymalizacja kszatłtu urządzenia pod kątem przepływu cieczy

Podczas projektowania urządzeń z przepływającym czynnikiem typu: zawór, rozdzielacz, zasuwa, kanały, itp., zachodzi potrzeba optymalizacji przepływu przez zmianę geometrii urządzenia w celu zmniejszenia strat przepływu, spadku ciśnienia, czy redukcji hałasu. Optymalizacja kształtu w celu przeciwdziałania tym problemom wymaga od projektanta dużego doświadczenia, praktyki, czasu, a nawet wykonania prototypów w celu przeprowadzenia badań.

  • Nowa funkcja dostępna w programie Autodesk Fusion 360 – Fluid Path – daje możliwość wykonania symulacji przepływu czynnika w zamodelowanym obiekcie i w efekcie uzyskanie geometrii obiektu z optymalną ścieżkę przepływu tego czynnika.
  • Funkcja Fluid Path jest dostępna w programie Fusion 360 w module Generative Design.

Fusion 360 – Fluid Path – badanie ścieżki płynu

Celem symulacji Fluid Path w programie Fusion 360  jest utworzenie bryły, która reprezentuje przepływający przez obiekt czynnik dla której występują najmniejsze spadki ciśnienia.

Poniżej przykład wykonania obliczeń samochodowego kolektora dolotowego. W tym przypadku mamy jedno wspólne miejsce zasilania kanałów dolotowych powietrzem pochodzącym z turbosprężarki. Czynnik musi być efektywnie rozprowadzony do sześciu cylindrów. Jak pokazano na poniższej ilustracji wyznaczenie ścieżki przepływu będzie się odbywać przez redukowanie dużej wspólnej geometrii, aż do uzyskania najbardziej efektywnej ścieżki przepływu do każdego cylindra.

Poniższe obrazy przedstawiają geometrię pozostająca bez zmian, kształt początkowy, kształt pośredni i kształt końcowy z liniami przepływu i mapą ciśnienia na modelu.

Przykład wykonania obliczeń samochodowego kolektora dolotowego Fusion 360 - fluid Path


Fusion 360 – Fluid Path – Przykładowy przebieg symulacji

Chcąc sprawdzić, czy nasz detal jest skonstruowany optymalnie, wystarczy we Fusion 360 zdefiniować miejsca przepływu, przeszkody, dobrać ciśnienia oraz materiał cieczy roboczej i włączyć obliczenia. Daje to możliwość sprawdzenia i wpłynięcia na to co i gdzie można zmienić, żeby element pracował sprawniej, generując mniejsze spadki ciśnienia.

Fusion 360 Fluid Path - ustawenia

 

KROK1: Na początku potrzebujemy element, który chcemy zbadać. Dla przykładu zamodelujemy trójnik w zakładce Design we Fusion 360. Zakładamy przepływ wody w kierunku od góry do dołu, z dopływem wody po lewej stronie.

https://www.pccpolska.pl/wp-content/uploads/2023/02/Fusion-360-Fluid-Path-tworzenie-trojnika.jpg


KROK2: Mając poglądowy model naszego trójnika, przechodzimy do zakładki Generative Design -> Fluid Path i definiujemy wszystkie ważne dla projektu przestrzenie:

Fusion 360 Fluid Path - ikona preserve geometry Preserve geometry – kolor zielony, części modelu, które mają pozostać bez zmian, jak np. miejsca łączenia z innym modelem, a przez które będzie przepływać medium.

Fusion 360 Fluid Path - ikona obstacle geometry Obstacle geometry – kolor czerwony, części modelu, które ograniczają naszą przestrzeń. Te elementy nie mogą się stykać z przepływającym czynnikiem.

Fusion 360 Fluid Path - ikona starting shape Starting shape – kolor żółty, geometria startowa którą możemy zdefiniować (nie jest to wymagane), od której program zacznie szukanie rozwiązań.

Fusion 360 Fluid Path - ikona Edit Model

Żeby zdefiniować te powyższe przestrzenie we Fusion 360 klikamy okienko Edit Model edycji modelu i po prostu rysujemy wyżej wymienione strefy. Każdorazowo trzeba pamiętać, że muszą to być nowe elementy New Body, ponieważ w innym przypadku nie uda się nam zaznaczyć tego miejsca przy wyborze kształtów ograniczających.


KROK3: Przechodzimy do edycji i zaczynamy od narysowania geometrii początkowej, która będzie odwzorowywać kształt wnętrza naszego łącznika. Dodajemy przestrzeń reprezentującą dopływy i odpływ, a także przeszkody, przez które płyn nie może przepływać.

Fusion 360 Fluid Path - tworzenie trójnika - edycja geometrii
 


KROK4: Gdy zaprojektujemy wszystkie wymagane geometrie we Fusion 360, kończymy edycję modelu i przechodzimy do oznaczenia funkcji każdej z nich. Zgodnie z kolorami podanymi powyżej, żółty to kształt startowy, zielony to przestrzeń zarezerwowana, a czerwony to przeszkody.

Fusion 360 Fluid Path - tworzenie trójnika - analiza geometrii
 


KROK5: Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie warunków przepływu, które ma spełniać nasz element. W tym celu wchodzimy zakładkę Design Conditions, wybieramy jako początkowy Flow Rate i z rozwijanej listy wpisujemy wartości przepływu oraz wskazujemy miejsce dopływu. W celu oznaczenia odpływu wybieramy Design Conditions  parametr Pressure i wpisujemy wartość 0 (zero).

Fusion 360 Fluid Path - zakładka Desig conditions

Fusion 360 Fluid Path - ikona Design CriteriaKROK6: Teraz musimy zdefiniować kryteria projektowe. Tu decydujemy jaki procent materiału usuniemy jednocześnie zmniejszając spadek ciśnienia, w tym wypadku 25%.

Fusion 360 Fluid Path - definiowanie kryteriów projektowych
 

Fusion 360 Fluid Path - zdefiniowanie mediumOstatnim kryterium jest zdefiniowanie medium, którego przepływ  chcemy zasymulować. W tym celu klikamy okienko Materials, a następnie wpisujemy właściwości cieczy roboczej. Możemy sami dobrać wartości gęstości i lepkości poprzez wybranie opcji Custom z rozwijanej listy Fluid. Dla naszego modelu zostawiamy wodę.

Fusion 360 Fluid Path - zdefiniowanie materiału

KROK7: Dla sprawdzenia czy wszystko jest aktualne w projekcie oraz czy wszystkie potrzebne informacje do obliczeń zostały wprowadzone, klikamy pomarańczowe okienko sprawdzenia. Jeżeli wszystko jest w porządku wyświetli się ikonka z kolorze zielonym i dostaniemy komunikat, że wszystkie parametry są określone

Fusion 360 Fluid Path - sprawdzanie poprawności danych
UWAGA: Trzeba jednak pamiętać, że powyższa weryfikacja polega tylko na sprawdzeniu czy wszystkie parametry do wykonania obliczeń zostały zdefiniowane. To od nas zależy czy dobrze wybierzemy miejsca wpływu, wypływu, parametry czynnika czy geometrie ograniczającą, itp…


KROK8: Przed uruchomieniem obliczeń Fluid Path należy jeszcze sprawdzić ustawienia siatki. Klikamy prawym przyciskiem na pozycji Fluid Path, a następnie z rozwijanego paska wybieramy Study Settings.

Fusion 360 Fluid Path - kontrola ustawienia siatki
 

Ukaże się nam okno, gdzie będziemy mogli dopasować zagęszczenie siatki, co przekłada się na dokładność obliczeń ale także na czas ich trwania. Dla naszego modelu przesuwamy suwak w prawo na pozycję Fine, dla uzyskania jak największej dokładności.

Fusion 360 Fluid Path - dopasowanie zagęszczenia siatki do obliczeń

Fusion 360 Fluid Path - ikona wygenerujKROK9: Gdy jesteśmy pewni, że wszystko jest dobrze ustawione i model oraz ustawione kryteria spełniają nasze oczekiwania, klikamy ikonę wygeneruj. W oknie pokazuje się jeden przypadek, ponieważ zdefiniowaliśmy tylko jedna analizę. Gdybyśmy chcieli wykonać więcej obliczeń, ale przy innych kryteriach, wystarczy w drzewku projektu utworzyć kolejne badania, w których będziemy sprawdzać inne wartości projektu.

Fusion 360 Fluid Path - generowanie analizy
 

Po kliknięciu Generuj [Generate Study], nasze badanie zostaną przeniesione do chmury i zostaną wykonane obliczenia. W zależności od złożoności naszego projektu, obliczenia mogą trwać od kilkunastu minut do kilku godzin. Ponieważ są to obliczenia w chmurze, możemy przejść do dalszej pracy i oczekiwać na rezultaty obliczeń.


Fusion 360 Fluid Path - ikona status pracyKROK10: W celu sprawdzenia wykonywanych obliczeń klikamy status pracy  i dzięki temu możemy sprawdzić na jakim etapie są obliczenia.

usion 360 Fluid Path - sprawdzanie statusu pracy


KROK11: Po skończonych obliczeniach wybieramy ikonę eksploruj , żeby uzyskać dostęp do efektów naszej pracy. Możemy najpierw sprawdzić jak wygląda model,który został wygenerowany. Klikamy w tym celu ikonę widoku miniatur. Poniżej ukaże się nam nasz projekt.

Fusion 360 Fluid Path - weryfikacja wyników

Wchodząc w projekt możemy zobaczyć, w jaki sposób został zoptymalizowany nasz przepływ z uwzględnieniem najmniejszego spadku ciśnienia. Na ten moment mamy tylko jeden wynik, ponieważ jest możliwe tylko jedno kryterium do wyboru – spadek ciśnienia. W przyszłości w kolejnych aktualizacjach modułu Flud Path zostaną dodane następne kryteria optymalizujące.

Fusion 360 Fluid Path - kryteria optymalizujące projekt

Podsumowanie analizy wykonanej przez narzędzie Fluid Path we Fusion 360 Generative Design

Analizując wyniki symulacji możemy wyświetlić:

  • Mapę ciśnienia
  • Linie przepływu czynnika, z graficznym przedstawieniem prędkości strugi, ze strzałkami pokazującymi kierunek przepływu
  • Ustawiając widok ścieżek czynnika możemy porównać jak proponowany przepływ wpasowuje się w geometrię początkową projektowanego trójnika, możemy zobacz
  • Porównać wyniki analiz dla różnych przypadków obliczeniowych

Fusion 360 Fluid Path - analiza symulacji przepływu cieczy - kszatłt produktu
 

Oczywiście zmiany zaproponowane przez program jako optymalne, nie koniecznie będą dobrym rozwiązaniem np. ze względu na koszty produkcji. Tutaj też wymagana jest ocena projektanta, pod jakim kątem, o ile w ogóle, dokonywać modyfikacji.

Przełączając na widok planu rozproszonego w zakładce eksploruj możemy sprawdzić jak zmieniały się poszczególne właściwości wraz z kolejnymi iteracjami obliczeń. Np. ustawiając zależność zmiany spadku ciśnienia od zmiany objętości.

Fusion 360 Fluid Path - widok planu rozproszonego - zmiana spadku ciśnienia

 

Efektem przeprowadzonych obliczeń jest geometria 3D która możemy pobrać w 2 formatach, zakładka Explore/Create:

  • Jako model bryłowy 3D – Design from Outcome
  • Jako siatkę powierzchniową – MESH Design from Outcome

Pierwsze polecenie – Design from Outcome – umożliwia pobranie projektu jako bryły 3D, który można edytować. Edycja możliwa jest za pomocą narzędzi do edycji T-Spline dostępnych w obszarze roboczym Design, na karcie Solid i środowisku kontekstowym Form, po wcześniejszym wybraniu w drzewku modelu fioletowej bryły Organic.

Fusion 360 Fluid Path - Design from Outcome

Drugie polecenie – MESH Design from Outcome – pozwala na pobranie modelu w formie siatki trójkątów MESH. Geometria ta może być edytować za pomocą poleceń w zakładce MESH.

Fusion 360 Fluid Path - MESH Design from Outcome

Zainteresował Cię moduł Generative Design we Fusion 360 – sprawdź w czym pomoże Ci Fusion 360 Generative Design Extension.

 

 Autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska