Menu

Autodesk Vault dla AutoCAD – dlaczego warto używać

Program Autodesk Vault to program klasy PDM służący do zarządzania dokumentacją. Umożliwia pracę wielu użytkownikom na jednej zorganizowanej bazie danych projektowych.


Autodesk Vault – jak upraszcza zarządzanie bazami plików

Autodesk Vault jest przeznaczony do przechowywania dokumentacji, udostępniania danych, pracy bieżącej, zarzadzania plikami i zleceniami. Pomaga zespołom projektowym pracować wspólnie, śledzić prace w toku i utrzymywać kontrolę wersji plików. Autodesk Vault zwiększa zakres współpracy i usprawnia procesy pomiędzy zespołami inżynieryjnymi, produkcyjnymi oraz interdyscyplinarnymi, automatyzuje procesy projektowe, kontroluje zasady dostępu i edycji dokumentacji.

Jeśli zastanawiasz się, czy Autodesk Vault może pomóc Ci w zarządzaniu projektami AutoCAD i współpracy z członkami zespołu, zapoznaj się z najważniejszymi powodami dlaczego warto korzystać z Autodesk Vault dla AutoCAD.


1. Jedna baza projektów

Vault przechowuje dane projektowe w jednej bazie z dostępem dla wielu osób. Pliki są przechowywane na serwerze Vault, do pracy użytkownicy pobierają ich kopię lokalnie na swój komputer, a kiedy skończą pracę, wpisują zmienioną wersje pliku do archiwum.

jedna baza porjektów w vault

2. Organizacja archiwum dokumentacji w Vault

Archiwum posiada strukturę folderów w których umieszczamy projektu, oraz katalogi tzw: biblioteki. Projekty mogą mieć dowolną strukturę katalogową dostosowaną do specyfiki klienta.

układ folderów w vault

3. Dostęp do archiwum i uprawnień w programie Vault

Autodesk Vault jest bezpieczną bazą danych. Dostęp do archiwum wymaga logowania, tylko użytkownicy posiadający login i hasło mogą korzystać z danych zgromadzonych w bazie. Użytkownicy mogą posiadać różne role i uprawniania pozwalające na edycję dokumentów czy wykonywanie czynności zarządzających. Do dyspozycji są 22 poziomy uprawnień pozwalających szczegółowo określić zakres uprawnień użytkownika: administrator, edytor zlecenia zmiany, edytor bibliotek, użytkownik dokumentu, redaktor dokumentu, manager EPR, recenzent, itd.

proces logowania do vault

4. Przyznawanie uprawnień do katalogów

Administratorzy archiwum Vault mogą ograniczyć uprawnienia dostępu dla użytkowników do wybranych folderów i podfolderów repozytorium.

ograniczenia dosępu do platformy vault dla użytkowników

5. Dostęp do wszystkich wersji plików w bazie Vault

Podczas pracy z systemem Autodesk, każdy zapis pliku do bazy tworzy jego wersję, automatycznie tworzy się historia pliku. Każda wersja jest niezależnym plikiem zawierającym dane z chwili zapisania, informacje kto i kiedy wpisał plik, opcjonalny komentarz w którym możemy umieścić informacje o wprowadzonych zmianach. Każdą z zapisanych wersji pliku możemy powołać do użytkowania.

wersje plików w vault

6. Rewizje projektu w Vault

Rewizje odnoszą się do ważnych zmian wprowadzanych w projekcie, najczęściej rewizja dotyczy zmian wprowadzanych do zatwierdzonej wersji. Wykonując rewizję tworzy się plik o nowej nazwie wg ustalonego schematu rewizji.

jak wygląda rewizja vault

7. Różne metody wyszukiwania plików w Vault

Użytkownicy mogą korzystać z różnych metod wyszukiwania plików: szybkie wyszukiwanie po dowolnym ciągu znaków, wyszukiwanie przez zapisane schematy wyszukiwania, wyszukiwanie po wielu atrybutach czy skróty wyszukiwania. Użytkownik może szukać pliku po nazwie lub po atrybutach i właściwościach niestandardowych wprowadzonych do pól opisowych plików lub ich stanów, np.:

wyszukiwanie plików w Vault

8. Stany plików – nadawanie statusu projektom w Vault

Można zdefiniować stany plików odpowiadajcie stanom plików w cyklu rozwojowym projektów: praca, zatwierdzony, produkcja, wysyłka. Zmiany stanów mogą generować automatyczne czynności podczas realizacji procesu jak: blokowanie plików do edycji, generowanie pdf z dwg, wydruk.


9. Zlecenie zmiany – jak może wyglądać obieg dokumentów

Zlecenia zmiany pozwala na inicjalizacje procesu, ewidencję zleceń, śledzenie i rejestrację stanu zlecenia. Zlecenie zmiany może dotyczyć wielu elementów które inicjalizują procesy i które powinny być śledzone np.: rozpoczęcie pracy nad nowym zleceniem, wykonanie sprawdzenia projektu, wykonanie poprawek w projekcie czy zapoznanie się z nowym dokumentem.

Tworząc zlecenie zmiany możemy opisać je słownie z zakresem prac do wykonania, dołączyć dokumenty, linki do dokumentów i skierować je do osób lub grup współpracowników. Informacje o zleceniach są dostarczane wewnątrz systemu Vault jaki i na skrzynki email. W zależności od roli i uprawnień w cyklu zlecenia, pracownik może otwierać i edytować dokumenty, zatwierdzać, zwracać do poprawki, przeglądać czy akceptować ostateczną wersję.

Można zdefiniować kilka schematów obiegu dokumentów różniących się ścieżką obiegu, od zaawansowanych jak na poniższym obrazku, do prostych posiadających 3 bloki: utworzenie, przegląd, zatwierdzenie.

Jak może wyglądać obieg dokumentacji w Vault

10. Vault w pracy zdalnej – jak korzystać spoza firmy

Vault Gateway – Umożliwia zdalne połącznie się z bazą danych Vault, bez konieczności używania połączeń typu VPN. Połącznie następuje tylko do archiwum Vault bez dostępu do innych zasobów firmowych.

VPN – umożliwia dostęp do firmowej sieci i serwera Vault. VPN umożliwia pracownikom zdalne łączenie się z firmową siecią komputerową i pracę z domu tak jakbyśmy byli w sieci zakładowej. Czas pobrania i wysłania plików może być nieco dłuższy, ponieważ dane są przesyłane przez Internet i infrastrukturę firmowa.

Wirtualizacja w chmurze – można zainstalować serwer Vault w usłudze opartej na chmurze, takiej jak Microsoft Azure lub Amazon Web Services.  Zaletami tej technologii jest eliminacja posiadania sprzętu typu serwer, łatwe rozszerzania zasobów, naturalny zdalny dostęp do danych i usługi, bezpieczeństwo i zabezpieczania danych.

Ręczny sposób – posiadając program Vault można pobrać pliki z archiwum i pracować na nich zdalnie bez obawy zmiany przez innych użytkowników. Pracując zdalnie w domu można wcześniej pobrać dane do obszaru roboczego na naszym komputerze. Vault te dane blokuje do edycji dla innych pracowników. Po skończonej pracy i połączeniu się z siecią lokalną zaktualizowane dane możemy wpisać automatycznie na serwer, bez obawy o aktualizację danych i nadpisanie prace innych użytkowników.


11. Vault posiada również integracje z pakietem MS Office 

Wersja programu Vault przeznaczona dla użytkowników nie używających programów CAD, np.: kierownicy, magazyn, handlowcy. Dzięki integracji z Microsoft Office, oferuje przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do przeglądania plików, tworzenia i edycji dokumentów komunikowania się z członkami zespołu, uczestniczenia w procesach obiegu dokumentów. Autodesk Vault Office zapewnia klienta internetowego Vault oraz dodatek do pakietu Microsoft Office.

jak wygląda przeglądanie plików w office dzięki vault office

12. Vault www – przeglądarkowa wersja do odczytu plików

Zapewnia dostęp do danych w trybie tylko do odczytu w celu przeglądania i udostępniania danych zgromadzonych w archiwum Vault przez przeglądarkę www. Pozwala na przeszukiwanie archiwum i wyszukiwanie plików, zleceń zmiany i elementów. Jest przeznaczony dla tych użytkowników, którzy potrzebują dostępu tylko do odczytu.


13. Data standard – utrzymaj porządek i przejrzystość dzięki Vault 

Formularze zapewnią spójność i standaryzacje danych wprowadzanych do systemu. Zakładając nowy dokument należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola, wybierając dane z menu rozwijanego, pół wyboru, wybieralnych z nazwami, itp. Formularze Data Standard znacznie ułatwiają i rozszerzają dostęp do danych, ułatwiając wyszukiwanie i  przeglądanie danych. W zależności od typy czy kategorii dokumentu można zdefiniować różne formularze z wymaganym zestawem danych do wprowadzenia. Vault Data Standard zmienia okna zapisu w programie AutoCAD, aby wyświetlać odpowiednie informacje o właściwościach dla danej kategorii zapisywanego pliku. Obowiązkowe właściwości będą miały czerwoną ramkę i nie pozwolą ci zapisać pliku, dopóki nie wypełnisz tych pól.

proces wykorzystania data standard

14. Kategorie – jak można je definiować

Pozwalają na grupowanie obiektów wg określonej kategorii. Można zdefiniować dowolne kategorie, które będą określały dokumenty: biuro, inżynieria, zakupy, instrukcje, produkcja.


15. Podgląd plików dzięki Vault

Szukasz dokumentu CAD lub Office w archiwum Vault? Chcesz szybko sprawdzić co w nim jest? Nie musisz otwierać AutoCADa, Inventora czy Worlda. Wybierz plik, kliknij w zakładkę PODGLĄD i sprawdź co zawiera plik.

Jak wygląda podgląd plików w vault

16. Integracja programu Vault z AutoCAD

Program Vault integruje się z programami AutoCAD, Inventor, Navisworks,…. Ikony programu Vault dostępne są w menu programu AutoCAD, co pozwala na szybszą i skuteczną pracę z dokumentami przechowywanymi w archiwum. Z poziomu programu AutoCAD można otwierać dokumenty z archiwum, wprowadzać zmiany i wpisywać do archiwum.

Jak wygląda integracja vault z AutoCAD


autor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska