Menu

WAŻNE: wymagana instalacja aktualizacji AutoCAD 2018.0.2 i AutoCAD LT 2018.0.2 Update

Uwaga! Jeżeli jesteś użytkownikiem aktualizacji AutoCAD 2018.0.1 lub AutoCAD LT 2018.0.1 Update, należy jak najszybciej, a najpóźniej przed 1 czerwca 2017 r., zainstalować aktualizację AutoCAD 2018.0.2 / AutoCAD LT 2018.0.2. W przeciwnym razie wystąpi błąd licencji uniemożliwiający uruchomienie programu.


Aktualizacja 2018.0.1 rozwiązała problemy techniczne, jednak zmiany w kodzie spowodują, że produkt po 1 czerwca się nie włączy.


Aktualizacja AutoCAD 2018.0.2 Update dotyczy następujących produktów:
AutoCAD® 2018
AutoCAD® Architecture 2018
AutoCAD® MEP 2018
AutoCAD® Mechanical 2018
AutoCAD® Electrical 2018
AutoCAD® Map 3D 2018
AutoCAD® Civil 3D® 2018
AutoCAD® Plant 3D 2018
Advance Steel 2018


Aktualizacja w 3 krokach:

  1. Zaloguj się na swoim koncie Autodesk (Autodesk Account).
  2. Wybierz aktualizacje produktu w zakładce zarządzanie.
  3. Zobaczysz aktualizację 2018.0.2. Wybierz tę aktualizację, pobierz i zainstaluj.

    Autodesk Account zakładka zarządzanie na koncie Autodesk


Ważne uwagi:

  • W przypadku programów AutoCAD 2018 i AutoCAD LT 2018 wersja 2018.0.1 jest oznaczona w oknie Informacje jako wersja O.61.0.0.  Po aktualizacji wersja 2018.0.2 będzie widoczna jako wersja O.72.0.0.
  • Jeśli aktualizacja AutoCAD 2018.0.2 Update nie zostanie zainstalowana do 1 czerwca 2017 r., produktu nie będzie można uruchomić i zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie produktu w wersji przedpremierowej:

AutoCAD error

  • W przypadku użytkowników, którzy nie pobrali aktualizacji 2018.0.1 Update, wcześniej udostępniona wersja O.49.0.0 nie jest obarczona tym problemem i będzie prawidłowo działać po 1 czerwca 2017 r.  Mimo to zaleca się zaktualizowanie programu do najnowszej wersji, czyli 2018.0.2 (w oknie dialogowym Informacje widocznej jako O.72.0.0).

 

Źródło: Autodesk