Menu

Pierwsze kroki z Autodesk Nastran In-CAD

Nastran jest to potężne narzędzie do analizy symulacji mechanicznej stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Oprócz samego oprogramowania Nastran został opracowany w postaci wbudowanego modułu do programu Autodesk Inventor o nazwie Autodesk Nastran In-CAD.

Program Nastran In-CAD daje użytkownikom CAD duży wachlarz wyboru analiz i symulacji m.in. analizy nieliniowe, tworzyw kompozytowych czy testy zderzeniowe, dostępne bezpośrednio z poziomu programu Inventor. Współpracując z Nastran In-CAD program Autodesk Inventor działa jako program przygotowujący dane i wyświetlający wyniki obliczeń (pre- oraz post procesor).

W tym artykule postanowiliśmy przyjrzeć się interfejsowi użytkownika programu oraz działaniu programu w trakcie codziennej pracy projektanta.
Interfejs użytkownika

Po instalacji Nastran In-CAD w programie Autodesk Inventor pojawia się nowa zakładka Autodesk Nastran.

Bez-nazwy-2


Zakładka – Nastran In-CAD

Opcje zawarte w menu rozwijalnym dotyczą przeprowadzanych analiz. Panel ten obejmuje m.in ustawienia tworzenie siatki, ustawienia warunków brzegowych do symulacji, wyświetlanie wyników, wydruk itp.


Ekran („Przeglądarka”)

W przeglądarce programu widoczny jest zarówno model przygotowany do symulacji i trzy dodatkowe panele symulacji w Nastran :

Drzewo Analizy Nastran

Drzewo podzielone jest na grupy dla poszczególnych modeli jak i dla całego złożenia. W samym modelu widoczne są przypisane wszystkie warunki brzegowe oraz zdefiniowane szablony dla analizowanego modelu. Już sam użytkownik przypisuje odpowiednie grupy analiz do poszczególnych komponentów celem osiągnięcia różnych wyników przeprowadzonej analizy.

Plik Nastran

Dzięki dostępnemu plikowi z wynikami analiz, użytkownik może przeglądnąć dane zawarte bezpośrednio w pliku obliczeń Nastrana.

Plik danych wyjściowych Nastran (dziennik)

Dziennik Nastran pokazuje postęp pracy solvera, z uwzględnieniem wprowadzanych danych wyświetlanych w czasie rzeczywistym, oraz wynikami przeprowadzanej symulacji.
Okno dziennika zdarzeń automatycznie pojawia się po uruchomieniu Nastran In-CAD, w miarę potrzeb można wyłączać oraz włączać okno dziennika zadań w trakcie pracy z solverem.


Analizy liniowe, naprężeń statycznych, termiczne

Wstępne naprężenia statyczne – wynik działania złożonych obciążeń


Bez-nazwy-3

Analiza statyczna i zmęczeniowa – zobacz filmWymiana ciepła – wymiana ciepła, przewodzenie ciepła, rozkład temperatur, rozszerzalność cieplna – zobacz filmStatyka linowa i wyboczenie – zobacz filmAnaliza drgań własnych konstrukcji – zobacz film
Analizy zaawansowane

Analiza drgań własnych w modelach obciążonych – zobacz filmZakres częstotliwości drgań – zobacz filmZmęczeniowe pękanie materiału pod wpływem losowych obciążeń – zobacz filmStatyka nieliniowa – zobacz filmTesty zderzeniowe

Bez-nazwy-4


Zaawansowane modele materiałów – analizy zjawisk nieliniowych takich jak plastyczność materiału, hiper sprężystość i efekty związane z pamięcią kształtu.Kompozyty – analiza wyrobów wykonanych z materiałów kompozytowych

Bez-nazwy-5

Kolejne tematy związane z obsługą Nastran In-CAD wkrótce.