Menu

Usprawnij prace projektowe – Stwórz dedykowane narzędzia CADKategoria: Pomoc techniczna - mechanika, Tagi: , , , ,

Współczesne oprogramowanie CAD jak Autodesk Inventor czy AutoCAD to bardzo rozbudowane programy dające szeroki wachlarz możliwości od projektowania, przez analizy, aż do dokumentacji. Sprawdź jak można jeszcze bardziej usprawnić pracę w tych programach.


Usprawnij prace projektowe dzięki dedykowanym narzędziom CAD

Użytkownicy coraz częściej oczekują dedykowanych rozwiązań CAD, realizujących bardzo specyficzne, a nie rzadko bardzo skomplikowane operacje. Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom w ofercie PCC Polska znajdziecie Państwo propozycje szkoleń, usług wdrożeniowych w obszarze szeroko pojętego programowania, dzięki którym samodzielnie lub przy naszej pomocy dostosujecie Państwo posiadany program CAD-a do swoich potrzeb.

W zależności od stopnia skomplikowania , czy też oczekiwań co do funkcjonalności opracowywanego dodatku można posłużyć się różnymi narzędziami programistycznymi. Należą do nich makra pisane w VBA (Visual Basic for Application), reguły iLogic (narzędzie dedykowane użytkownikom Inventora), czy też w pełni zintegrowane z systemem dodatki typu „plug-in” tworzone za pomocą zewnętrznych narzędzi programistycznych jak VisualStudio.

Interfejs API (Automation Programming Interface) dostępny w programach CAD pozwala tworzyć narzędzia automatyzujące wiele działań, bez których te działania trzeba byłoby wykonywać ręcznie. I tak na przykład rysowanie czy wstawienie w AutoCAD-zie dowolnych elementów, tworzenie modeli 3D w programie Inventor, odczytywanie dowolnych informacji z rysunków płaskich i modeli przestrzennych, eksport czy import danych do zewnętrznych aplikacji jak np. Excel można całkowicie zautomatyzować i tym samym znacznie przyspieszyć prace projektowe.

Dedykowane narzędzia AutoCAD
 

Chcesz dostosować program CAD-a do swoich potrzeb zapraszamy do kontaktu z nami. W zależności od potrzeb możemy przeprowadzić szkolenie z programowania, pisania własnych dodatków dla AutoCAD-a lub Inventor’a, a w razie potrzeby napiszemy i wdrożymy taki dodatek dla Ciebie.


Poniżej znajdują się opisy kilku stworzonych narzędzi dla programu AutoCAD:

 • Narzędzie do przenoszenia danych z tabel znajdujących się na rysunkach AutoCAD do arkusza Excel. Program automatycznie otwiera rysunki z wybranych katalogów, przegląda je w poszukiwaniu tabel, a następnie zapisywał dane w arkuszu Excel wg. ustalonego szablonu.
  • Korzyści dla klienta – znaczne skrócenie czasu przenoszenia danych z rysunków do Excel, z wielu godzin do minut, eliminacja błędów podczas przenoszenia danych.
 • Narzędzie do tworzenia gotowej dokumentacji, w pełni zwymiarowanych i opisanych rysunków dwg. na podstawie informacji podanych przez użytkownika w oknie graficznym z wieloma opcjami wyboru. Korzyści: eliminacja konieczności udziału konstruktora w tworzeniu dokumentacji, szybszy przepływ zleceń na produkcję, znaczne skrócenie czasu tworzenia dokumentacji,
 • Program służący do obliczania długości tras na mapach cyfrowych pomiędzy dowolnymi punktami z uwzględnieniem takich informacji jak przebieg dróg, lokalizacja skrzyżowań czy budynków.
  • Korzyści dla klienta – eliminacja żmudnych i długotrwałych czynności, automatyczne wyszukanie najlepszej trasy, optymalizacja przebiegu tras

Dedykowane narzędzia Inventor
 

Możliwości tworzenia dodatków i specjalnych aplikacji w programach 3D jak Autodesk Inventor są bardzo duże. Automatyzacji można poddać nie tylko modyfikację modeli parametrycznych, ale również budowanie od podstaw modeli 3D (części i zespołów), tworzenie zupełnie nowych rysunków z wieloma widokami, wymiarami, listami części, czy tworzenie widoków rozstrzelonych w prezentacji. Realizacja tych zadań może być oparta o stworzony dla użytkownika interfejs graficzny jak również można ją całkowicie zautomatyzować.


Przykładami narzędzi opracowanych przez naszą firmę dla programu Inventor są:

 • Program do generowania modelu konstrukcji blaszanej składającej się z wielu blach w oparciu o informacje wpisane przez użytkownika. Program tworzy zespół 3D z wielu (ponad 100) blach połączonych ze sobą, generuje dokumentacje 2D ze zwymiarowanymi rzutami dla każdego ze 100 elementów zespołu, automatycznie eksportuje wzór płaski utworzonej blachy do DXF-a, i zapisuje do formatu DWG.
  • Korzyści dla klienta – znaczne skrócenie czasu tworzenia projektu z „dni” do „godzin”, łatwa aktualizacja geometrii a tym samym dokumentacji 2D, lepsze wykorzystanie materiału
 • Narzędzie umożliwiające szybkie generowanie na rysunkach standardowych uwag technologicznych.
  • Korzyści – baza danych opisowych, standaryzacja opisów
 • Działające w tle narzędzie całkowicie automatycznie aktualizujące właściwości iProperty w dowolnym modelu nad którym pracuje konstruktor.
  • Korzyści – Eliminacja żmudnych czynności, szybsze wypełnianie danych,
 • Program do automatycznego zapisywania rysunków idw w formatach PDF, DWG, DXF
  • Korzyści – znaczne skrócenie czasu całego projektu, eliminacja żmudnych i nieefektywnych prac, wykorzystanie czasu pracy konstruktora do bardziej efektywnych prac
 • Program do automatycznego wyszukiwania wymiarów oznaczonych na rysunku i przenoszenia ich do tabeli

Opisane powyżej przykłady rozszerzeń programów CAD sprawiają, że często żmudne i długotrwałe czynności są wykonywane w zdecydowanie krótszym czasie, a często automatycznie bez udziału konstruktora. Modyfikacja programu do specyficznych wymogów klienta sprawia, że działania projektowe są realizowane znacznie szybciej, bez błędów, co znacząco wpływa na wydajność pracy, a co za tym idzie również obniżenie kosztów.

Źródło: Tomasz Jarmuszczak, PCC Polska