Menu

Nastran In-CAD: Analizy termiczne

Program Autodesk Nastran In-CAD, który działa w środowisku Inventor Professional rozszerza go o gamę nowych analiz i symulacyjnych między innymi analizy nieliniowe, wyboczenia, zmęczenie, testy zderzeniowe oraz analizy termiczne.


Nastran In-CAD, czyli nowy produkt w kolekcji Product Design and Manufacturing Collection

Analiza termiczna pozwala na określenie czysto fizycznych właściwości materiałów jak również parametrów kinetycznych procesów zachodzących pod wpływem zmian temperatury. Przeprowadzone pomiary dostarczają cennych informacji, które mogą być wykorzystywane w budowie produkt, sprawdzaniu działania, badaniach, podczas realizacji prac rozwojowych oraz w ramach kontroli jakości. Taką analizę przeprowadza właśnie Nastran In-CAD.

W programie możemy zdefiniować różnego rodzaju materiały. Dzięki tej funkcjonalności, jeszcze na etapie prototypu w komputerze jesteśmy w stanie sprawdzić jak pod wpływem temperatury nasza konstrukcja będzie się zachowywać przy zdefiniowanym materiale.

Dzięki analizie termicznej możemy zobaczyć, które elementy konstrukcji chłodzą się dłużej od pozostałych, jak wygląda rozkład temperatur w całym badanym obiekcie oraz co najistotniejsze z punktu widzenia mechanicznego jak badany element/konstrukcja będzie się odkształcać tylko i wyłącznie po przyłożeniu obciążenia termicznego. Nastran In-CAD daje nam również możliwość animacji wyników, jeżeli chcielibyśmy zobaczyć jak zdefiniowany element będzie pracował w naszym układzie.W analizie termicznej dodatkowo możemy:

  • Wyznaczać pola temperatur w badanym elemencie
  • Definiować przepływ ciepła
  • Wyznaczać pola naprężeń i przemieszczeń
  • Określać istotne parametry do obliczeń

Możliwości zaawansowanych analiz termicznych obejmują rozwiązywanie problemów z obciążeniem termicznym i wymianą ciepła w liniowych i nieliniowych warunkach pracy, które zmieniają się w czasie.


Program Nastran In-CAD jest elementem składowym pakietu programów Product Design & Manufactiring Collection. – https://www.pccpolska.pl/product-design-collection/

Pakiet można zakupić przez nasz sklep – https://sklep.pccpolska.pl/pl/125-product-design-manufacturing-collection

Chcesz poznać program, chcesz się nauczyć prowadzenia obliczenia i analiz – skorzystaj z naszych szkoleń z programu Nastran In-CAD https://szkolenia.pccpolska.pl/szkolenia-nastran-in-cad/

Źródło: Łukasz Chwastyk, PCC Polska