Menu

Warsztaty Nastran in-CAD

PCC Polska – Autodesk Gold Partner– serdecznie zaprasza na warsztaty dotyczące obsługi programu Nastran in-CAD – absolutnej nowości w świecie symulacji mechanicznej!

TEMATYKA WARSZTATÓW:

Obliczenia wytrzymałościowe MES w programie Nastran In-CAD

Podczas zajęć zapoznają się Państwo z możliwościami oprogramowania Nastran In-CAD, oraz samodzielnie wykonają 3 analizy:

  1. Tworzywa kompozytowe – analiza wytrzymałościowa
  2. Analiza zmęczeniowa
  3. Analiza statyczna

Bez nazwy 1

TERMIN I MIEJSCE:

21 kwietnia 2015 roku

Siedziba PCC Polska Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk, ul. Kościerzyńska 10, 51-416 Wrocław.

KOGO ZAPRASZAMY

Warsztaty przeznaczone są dla konstruktorów i projektantów chcących zapoznać się z możliwościami prowadzenia analiz i symulacji w programie Nastran In-CAD.
Szczególnie zapraszamy osoby pracujące w programie Autodesk Inventor.

O PROGRAMIE:

Program Nastran In-CAD daje użytkownikom programu Inventor duży wachlarz wyboru analiz i symulacji m.in. analizy liniowe i nieliniowe, tworzyw kompozytowych, testy zderzeniowe, analizy zmęczeniowe, dynamiczne, termiczne.

Program Nastran – In-CAD osadzony jest w środowisku programu Inventor. Program Autodesk Inventor działa jako program przygotowujący dane i wyświetlający wyniki obliczeń (pre- oraz post procesor).

REJESTRACJA

Warsztaty są bezpłatne. Warunkiem udziału jest zarejestrowanie się na naszej stronie internetowej, przez formularz elektroniczny i uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa. Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rezygnację z udziału w warsztatach należy zgłosić najpóźniej 4 dni przed datą ich rozpoczęcia (do godz. 10.00), w innym wypadku uczestnik może zostać obciążony kosztami organizacji warsztatów. Po otrzymaniu automatycznego potwierdzenia rejestracji proszę czekać na oficjalną informację o przyznaniu miejsca.

Uwaga – organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu warsztatu.