Menu

Rozwiązywanie problemów z działaniem licencji sieciowych

Zobacz jak rozwiązać problemy z działaniem licencji sieciowych w końcowym etapie instalacji..Jeżeli program nie może uzyskać licencji sieciowej to należy sprawdzić poniższe kroki:

Krok 1. Czy manager licencji ma wolne licencje

LMTools Utility
W Zakładce Server Status – Sprawdzić czy serwer udostępnia licencje

„Total of …..,” – ilość wszystkich licencji
„Total of … in use „– ilość licencji w użyciu

konfiguracja serwera licencji


Krok 2: za pomocą LMTools Utility sprawdzić czy zapytanie z komputera klienckiego trafia do managera licencji

LMTools Utility/ Config Services/ View Log

Rozwiązywanie problemów z licencjami sieciowymi


Krok 3: Sprawdzić czy zapytanie z komputera klienckiego jest na liście.

W przypadku braku zapytania należy odpowiednio skonfigurować zapory Windows (firewall) i zapory programów antywirusowych. W 95 procentach przypadków za brak komunikacji z serwerem odpowiada firewall. Porty które należy odblokować to: 2080 , 27000.

Rozwiązywanie problemów - instalacja sieciowa

 


W razie dalszych problemów skontaktuj się z naszym działem Pomocy technicznej.