Menu

Kopia projektu z nową nazwą plików w InventorKategoria: Pomoc techniczna - mechanika, Tagi: , ,

Sprawdź jak szybko kopiować projekty z nową nazwą plików w programie Inventor!


Kopia projektu w Inventor

Podczas pracy konstruktora często się zdarza że trzeba zrobić nowa wersję projektu i zmienić nazwy plików wchodzących w jego skład. Nie można tego zrobić przez zmianę nazwy bezpośredni w oknie plików Windows, ponieważ pliki projektu muszą zachować połączenia pomiędzy sobą. Korzystanie w tym celu z programu Pomocnik Projektu (Design Assistant) jest dosyć pracochłonne i uciążliwe, a instalacja dedykowanego programu do zarządzania dokumentacją Autodesk Vault jest zbyt skomplikowana. Pośrednim rozwiązaniem jest narzędzie – Kopia Projektu iLogic.

Narzędzie Kopia Projektu iLogic dostępne jest po zamknięci wszystkich otwartych plików w programie Inventor w zakładce – Narzędzia/iLogic

Okno dialogoweKopia projektu iLogic składa się z 4 okien w których można wybrać pliki wchodząc w skład projektu. Zaczynając od rysunków i zaznaczając je program analizuje z jakimi plikami są one powiązane i automatyczni zaznacza powiązane pliki części czy zespołów. Daje nam to gwarancję poprawnego przeniesienie projektu ze wszystkimi połączonymi plikami.


Po wybraniu plików do przeniesienia w kolejnym oknie można wskazać:

  • Folder docelowy,
  • Położenie plików projektowych,
  • Czy utworzyć nowy projekt czy korzystać ze starego,
  • Zaznaczyć pliki do zmiany nazwy,
  • Wprowadzić Prefix lub Sufix z nową nazwą pliku,
  • Zmienić nazwy,
  • Czy ze zmianą pliku uaktualnić numer części.


Po zakończeniu kopiowania warto otworzyć i sprawdzić jakie pliki w nowych projekcie są używane.

W przeglądarce zespołu programu Inventor części maja standardowe nazwy brane z pola iPropertieswystąpienie. Najczęściej jest to ta sama nazwa, co w zespole bazowym.

Aby to zmienić warto przełączyć się na widok nazwy plików w przeglądarce zespołów poleceniem w menu:

Złóż/Produktywność/Zmień nazwy węzłów przeglądarki

 

Wybierając „Nazwa pliku”:

 

W folderze będzie widać nazwy plików po zmianie nazwy.

Źródło: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska