Menu

Fusion 360 do Autodesk Fusion! – zobacz wszystkie zmiany

Autodesk początkiem 2024r. przeprowadza rebranding Fusion 360 na Autodesk Fusion. Dostajemy zmiany cen i roszady w dodatkach do programu Fusion! W artykule opisujemy pełną listę zmian, które zaszły. 


Zmiany podstawowej wersji Fusion 360 na Autodesk Fusion:

Zmiana nazwy:

  • Z początkiem lutego 2024 nazwa programu „Fusion 360” została zmieniona na  „Fusion”.

Zmiany cen w programie Autodesk Fusion:

  • Od lutego 2024 cena subskrypcji Fusion wzrasta, a zmiany prezentujemy w tabeli poniżej:
Program i rodzaj subskrypcji Cena do stycznia 2024 Cena od lutego 2024
Fusion  subskrypcja 1 rok 480 € netto 625 € netto
Fusion  odnowienie subskrypcji 1 rok 430 € netto 595 € netto
(zakupione po 30.01.2024)
430 € netto
(zakupionych przed 30.01.2024, cena obowiązuje do lutego 2027)
Fusion  subskrypcja 3 lata 1440 € netto 1875 € netto
Fusion  odnowienie subskrypcji 3 lata 1290 € netto 1785 € netto

Zmiany w dodatkach do Fusion (Fusion Extension) od 7 lutego:

  • Nastąpi redukcja liczby dodatków z 8 do 5.
  • Część z dodatków zostanie scalona do jednego rozszerzenia (zgodnie z poniższą grafiką).

Razem z tym nastąpi zmiana nazewnictwa dodatków.

Połączenia dodatków do Fusion 360

Produkty które zostają połączone:


Fusion Simulation Extension będzie składał się z:

Simulation Extension – rozszerzenie Fusion 360 Simulation to zestaw dodatkowych narzędzi do prowadzenia symulacji i analiz do programu Fusion 360, które wspomagają miedzy innymi procesy analizy wytrzymałościowej Metodą Elementów Skończonych i symulację wtrysku tworzyw sztucznych. Pomogą Ci sprawdzić, czy Twój projekt 3D może zostać wyprodukowany lub jak może działać w rzeczywistych warunkach przed jeszcze przed wytworzeniem produktu. 

Generative Design – Autodesk zmienia sposób podejścia do projektowania. Projektowanie generatywne to forma sztucznej inteligencji, która wykorzystuje moc chmury i uczenia maszynowego, jednocześnie przyspieszając cały proces od projektowania do wykonania. generuje wysokowydajne modele 3D ze zoptymalizowaną geometrią. Projektowanie generatywne rozwiązuje złożone problemy inżynierskie,

Additive Build Extension – Rozszerzenie funkcjonalności programu Fusion 360 o symulację wytwarzania przyrostowego drukarek 3D działających w technologii MPBF (synteza proszkowa metalu) jak i FFF (filament topiony).


Fusion Manufacturing Extension będzie składał się z:

Fusion 360 Machining Extension – dodaje rozszerzoną funkcjonalność do obszaru produkcji, aby zwiększyć możliwości środowiska CAM w programie Fusion 360. Daje dostęp do zaawansowanych technologii produkcyjnych, w tym programowania maszyn 5-osiowych, optymalizacji ścieżki narzędzia, automatyzacji procesów, weryfikacji na maszynie i wiele więcej. Zapisz się na webinary poświęcone temu rozszerzeniu!

Nesting & Fabrication Extension – to zestaw narzędzi wspomagający fabryki i warsztaty produkcyjne. Zawiera technologie wspomagające prace inżynierskie w zakresie mechaniki, produkcji w zakresie zagnieżdżania komponentów (i tworzenia ścieżek dla maszyn np. wycinarek laserem, wodą, plazmą itp.)


Produkty, które pozostają bez zmian:

Product Design Extension – rozszerza on standardowe narzędzia i możliwości oprogramowania Fusion 360 o: automatyzację projektowania złożonych elementów ( z różnych materiałów), poprawę jakości produktów, usprawnienie rozwoju wyrobu  i wyboru najlepszej wersji dzięki wskazówkom produkcyjnym.

Fusion Manage Extension jest dobrym wyborem, jeżeli potrzebujemy mieć większą kontrolę nad projektem. To jeden z tych dodatków, który porządkuje pracę i pozwala zaoszczędzić czas. Szczególnie gdy pracujemy w zespole. Fusion Manage Extension daje nam szereg funkcji, które umożliwiają m.in. przechwytywanie, powiadamianie czy zatwierdzanie zmian w projekcie i rysunku.

Signal Integrity Extension – dodatkowe narzędzie umożliwiające analizowanie płytek drukowanych (PCB). Pozwala to na przeprowadzenie analizy elektromagnetycznej kluczowych sygnałów w PCB. Rozszerzenie umożliwia projektantom i inżynierom produktów wczesną identyfikację oraz rozwiązywanie problemów z sygnałami w PCB, co poprawia zgodność z testami EMC i EMI, redukuje koszty fizycznych testów PCB i prototypowania.


Zmiana cennika od lutego 2024:

 

Program i rodzaj subskrypcji Cena do stycznia 2024 Cena od lutego 2024
Fusion Product Design Extension – subskrypcja na 1 rok 550 € netto 550 € netto
Fusion Product Design Extension – odnowienie subskrypcji na 1 rok 495 € netto 525 € netto
Fusion Product Design Extension – subskrypcja na 3 lata 1650 € netto
Fusion Product Design Extension – odnowienie subskrypcji na 3 lata 1575 € netto

Program i rodzaj subskrypcji Cena do stycznia 2024 Cena od lutego 2024
Fusion Manage Extension – subskrypcja na 1 rok 455 € netto 455 € netto
Fusion Manage Extension – odnowienie subskrypcji na 1 rok 410 € netto 430 € netto
Fusion Manage Extension – subskrypcja na 3 lata 1365 € netto
Fusion Manage Extension – odnowienie subskrypcji na 3 lata 1290 € netto

Program i rodzaj subskrypcji Cena do stycznia 2024 Cena od lutego 2024
Fusion Signal Integrity Extension – subskrypcja na 1 rok 1410 € netto 1350 € netto
Fusion Signal Integrity Extension – odnowienie subskrypcji na 1 rok 1215 € netto 1285 € netto
Fusion Signal Integrity Extension – subskrypcja na 3 lata 4050 € netto
Fusion Signal Integrity Extension – odnowienie subskrypcji na 3 lata 3855 € netto

Program i rodzaj subskrypcji Cena do stycznia 2024 Cena od lutego 2024
Fusion Simulation Extension (zawiera dodatki Simulation i Generative Design) – subskrypcja na 1 rok 1410 € netto 1350 € netto
Fusion Simulation Extension – odnowienie subskrypcji na 1 rok 1215 € netto 1285 € netto
Fusion Simulation Extension – subskrypcja na 3 lata 4050 € netto
Fusion Simulation Extension – odnowienie subskrypcji na 3 lata 3855 € netto

Program i rodzaj subskrypcji Cena do stycznia 2024 Cena od lutego 2024
Fusion Manufacturing Extension (zawiera dodatki Additive Build, Nesting & Fabrication i Machining) – subskrypcja na 1 rok 1410 € netto 1350 € netto
Fusion Manufacturing Extension – odnowienie subskrypcji na 1 rok 1215 € netto 1285 € netto
Fusion Manufacturing Extension – subskrypcja na 3 lata 4050 € netto
Fusion Manufacturing Extension – odnowienie subskrypcji na 3 lata 3855 € netto