Menu

AutoCAD / AutoCAD LT – błąd podczas zapisu już naprawiony!

Nie można zapisać jednego lub kilku obiektów w tym rysunku w określonym formacie? Operacja nie została ukończona i nie utworzono żadnego pliku? Przeczytaj jak to naprawić.


Błąd podczas zapisu w AutoCAD i AutoCAD LT

W sporadycznych sytuacjach podczas próby zapisu swojego rysunku w programie AutoCAD LT możesz natknąć się na następujący komunikat: Nie można zapisać jednego lub kilku obiektów w tym rysunku w określonym formacie. Operacja nie została ukończona i nie utworzono żadnego pliku.

Błąd-zapisu-AutoCAD-AutoCAD LT

W zależności od wersji programu AutoCAD / AutoCAD LT powody mogą być następujące:

– uszkodzony rysunek,
– uszkodzony profil użytkownika,
– obiekty utworzone w innym poprogramowaniu niż Autodesk nie zostały rozpoznane,
– brak aktualizacji ,
– ścieżka zapisu zawiera symbol %,
– brak miejsca na dysku,
– odpięty dysk (np. pendrive),
– urządzenie USB z zablokowaną funkcją zapisu,
– ustawienia karty sieciowej,
– dysk chmurowy (np. One Drive, Dropbox) ma problemy z synchronizacją plików,
– problem z serwerem plików,
– niewystarczające uprawnienia użytkownika do wskazanego folderu,
– program antywirusowy,
– źle skonfigurowany serwer NAS,
– źle skonfigurowany RAID.


10 sposobów rozwiązania problemu
z błędem zapisu w AutoCAD /
AutoCAD LT:

 

#1. Dla AutoCAD / AutoCAD LT w wersji 2019

 • unikaj symbolu % w ścieżce zapisu pliku,
 • pobierz aktualizacje programu przez Aplikację na Pulpit Firmy Autodesk.

#2. Zmień funkcję w programie AutoCAD / AutoCAD LT z „incremental saves” na „full saves”:  w wierszu poleceń wpisz ISAVEPERCENT i zmień wartość na 0 (zero).


#3. Wyczyść folder TEMP w systemie Windows Foldery Temp powinny znajdować się w lokalizacjach:

 • C:\użytkownicy\<nazwa użytkownika>\AppData\Local\Temp
 • C:\użytkownicy\<nazwa użytkownika>\ AppData \Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
 • C:\Windows\Temp
 • C:\Temp

#4. Uszkodzony rysunek w AutoCAD / AutoCAD LT:

 • jeżeli rysunek od razu pokazuje błąd zapisu, wstaw rysunek / utwórz nowy rysunek z szablonu acad.dwt lub acadiso.dwt i skopiuj-wklej swój projekt.
 • jeśli NIE, wypróbuj następujących komend w programie AutoCAD / AutoCAD LT:
  AUDIT – aby naprawić rysunek,
  SAVEAS lub WBLOCK – aby utworzyć nowy rysunek.

#5. Przywróć ustawienia fabryczne programu AutoCAD / AutoCAD LT.


#6. Uruchom program AutoCAD jako administrator i zmień uprawnienia folderów lub wyłącz kontrolę konta.


#7. Utwórz nowego użytkownika systemu Windows i spróbuj ponownie – jeżeli problem zostanie rozwiązany, zresetuj ustawienia swojego profilu Windows.


#8. Odłącz i połącz ponownie zewnętrzny dysk twardy / pendrive.


#9. Sprawdź, czy usługa wyszukiwania plików w systemie Windows działa poprawnie: sprawdź, czy folder zawierający rysunki został zindeksowany przez Windows (ppm -> właściwości -> zaawansowane -> zezwalaj na indeksowanie zawartości plików).


#10. Sprawdź zaporę systemu Windows i program Antywirusowy.

Autor: Jakub Piwowar | PCC Polska