Menu

Błąd w generowaniu PDF w AutoCAD – Tips&Tricks

Zobacz co zrobić jeśli często korzystasz z możliwości zapisu dokumentacji w formacie PDF, a plik generowany jest nieprawidłowo..


Eksportowanie dokumentacji z podkładem projektowym do PDF

Każda wersja AutoCAD-a umożliwia dodanie podkładu, na którym można nanosić plany projektowe.
Jest to niezbędna funkcja wykorzystywana w projektach przede wszystkim w inżynierii lądowej, energetyce, architekturze, geodezji.

AutoCAD

Źródło: Mapy Google


Istotnym elementem pracy projektowej jest zapisanie dokumentacji w formacie PDF. AutoCAD umożliwia wyeksportowanie dokumentacji, w której zawarty jest podkład. Aby wyeksportować projekt do formatu PDF wystarczy kliknąć w ikonę AutoCADa, wybrać zakładkę Eksportuj i wybrać opcję PDF.

AutoCAD
 


AutoCAD umożliwia wyeksportowanie do PDFa całego projektu lub wskazanego przez projektanta fragmentu.
Do wybrania jest również stopień dokładności eksportowanego projektu.

AutoCAD

Problem:

Czasami zdarza się, że w przypadku eksportowania projektu, w którym tło było w postaci grafiki, plik PDF generuje się w sposób nieprawidłowy, np. cały arkusz zostaje wygenerowany na czarno.

AutoCAD

Rozwiązanie:

Producenci systemów operacyjnych wydają aktualizuje, które mogą być nie do końca kompatybilne z obecnie zainstalowaną na Twoim komputerze wersją AutoCADa. W sytuacji pojawienia się takiego błędu konieczne będzie po prostu zaktualizowanie Twojego AutoCADa!

Sposób w jaki zaktualizować oprogramowanie Autodesk znajdziesz w naszym osobnym artykule w dziale Baza Wiedzy.

Przejdź do artykułu >>

Autor: PCC Polska