Menu

Jak prawidłowo ustawić skalę rzutni i wydruku rysunku w AutoCAD? – AutoCAD Tips&Tricks

Odpowiadamy na często zadawane pytania związane z wydrukiem lub rozmieszczeniem elementów na rysunku w programie AutoCAD.


Jak ustawić skalę rzutni rysunku w AutoCAD?

AutoCAD - przestrzeń modeluChcesz wiedzieć jak posługiwać się skalą w AutoCAD, jak ustawić skalę wydruku lub skalę rzutni? Aby wyjaśnić te pojęcia zacznijmy od skali rysunku (modelu). Tworzenie projektów 2D i modeli 3D w programie AutoCAD odbywa się w przestrzeni MODELU.

Wskazówka:

Rysunki w programie AutoCAD tworzymy w zakładce MODEL w skali rzeczywistej 1:1. Wydruk dokumentów powinien się odbywać z zakładki UKŁAD (obszar papieru). Obszar papieru – Układ, służy do przygotowania dokumentu do wydruku.

W obszarze papieru w AutoCAD można:

  • ustawić formatki rysunkowe,
  • ustawić wielkość i ilość rzutni,
  • wykonać opisy rysunkowe,
  • wstawić wymiary,
  • ustawić skalę/podziałkę modelu w obszarze rzutni, itp.

Przykład:

W obszarze MODEL tworzymy projekt instalacji rurowej który ma ok. 15 m długości.  Rysujemy go zgodnie z rzeczywistością 1:1, bez przeskalowania. Nie robimy opisów ani wymiarowania, tylko sam projekt obiektu. Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki UKŁAD i wstawienie rzutni, czyli widoków naszego projektu. W rzutni ustawiamy skalę widoku np.: 1:100. Tak przygotowany rzut można zwymiarować lub opisać, wstawić ramkę rysunkową i wydrukować.

 


Prawidłowe ustawienie skali wydruku rysunku AutoCAD

Zobacz dodatkowo: zmiana skali wstawianego obrazu


KROK 1 W przestanie MODELU należy utworzyć projekt 2D lub model 3D.


KROK 2 Przełączyć się na zakładkę UKŁAD 1 

jest to podgląd tego, jak będzie wyglądał dokument po wydruku (lewy dolny róg programu).

W układzie w AutoCAD można:

  • wybrać wielkość arkusza kartki na jakiej będzie wydruk,
  • edytować style tekstu opisu lub wymiarowania np. w celu dopasowania wielkości czcionki do wielkości arkusza,
  • wybrać urządzenie drukujące, style wydruku, itp.

AutoCAD - Prawidłowe ustawienie skali wydruku rysunku - zakładka Układ 1


KROK 3 W menedżerze ustawień strony wybieramy wielkość arkusza do wydruku.

AutoCAD - wybór wielkości arkusza do wydruku

Wybieramy format arkusza np.: A3. Każdy układ może mieć inny rozmiar papieru do wydruku, może być drukowany ma innym urządzeniu.

AutoCAD - wybór formatu arkusza do wydruku


KROK 4 Domyślnie jest jedna rzutnia. Można zdefiniować kilka rzutni

Należy włączyć zakładkę UKŁAD, po czym w panelu Rzutnie modelu, można wstawić rzutnie. W obszar rzutni będzie wstawiony utworzony projekt lub model 3D.

AutoCAD - wstawianie rzutni - definiowanie rzutni


KROK 5 Na rysunku może być wiele rzutni.

Rzutnie w AutoCAD mogą mieć dowolny kształt. Rzutnia może mieć kształt: prostokąta, wieloboku lub dowolny przejęty z uprzednio narysowanej zamkniętej figury geometrycznej. Poniżej rysunek z 3 rzutniami.

AutoCAD - ustawianie skali wydruku- wstawianie kilku rzutni


KROK 6 Definicja skali

W dolnej części ekranu znajduje się narzędzie Skala wybranej rzutni. Po zaznaczeniu obszaru rzutni możemy wybrać standardową skale lub ręcznie zdefiniować nową, np. 1:50 (wyświetlane wartości procentowych skali można usunąć klikając na dole listy dostępnych skali).

AutoCAD - wybór standardowej skali rzutni

AutoCAD -ustawianie skali wydruku -wyświetlane wartości procentowych skali


Ręczna definicja skali – wystarczy kliknąć w przycisk Dodaj, nazwać nową skalę i wpisać wymagane wartości. Model w rzutni zostaje wyskalowany zgodnie z wprowadzoną wartością skali i można przejść do drukowania rysunku.

5-1


KROK 7 Wydruk odbywa się z obszaru układu

To co widać na układzie będzie drukowane na arkuszu. W oknie Drukuj mamy już ustawiony: rozmiar papieru, obszar wydruku – układ , skale wydruku 1:1 (drukuje się to co widać), wystarczy tylko wybrać styl wydruku.

AutoCAD - ustawianie skali wydruku rysunku - ustawienia strony wydrukuAutor: Tomasz Jarmuszczak | PCC Polska