Menu

3ds Max Tips&Tricks: Using Normal Maps – Część I

W tym poradniku dowiesz się o korzyściach płynących z wykorzystania Normal Maps bez konieczności obciążania dodanej geometrii.


O Normal Maps

Jest to technika stosowana przede wszystkim w grach, ale może być również wykorzystana do wizualizacji architektonicznych lub w sytuacjach, w których wymagane jest odtwarzanie interaktywne.

 Źródło: Autodesk