Menu

Zachowanie poprawnej numeracji w dokumentacji 2D

Poznaj najlepsze rozwiązania dla tworzenia profesjonalnej dokumentacji 2d, listy części i numeracji elementów.


Zachowanie poprawnej numeracji w dokumentacji 2D

Jak na jednym rysunku umieścić zespół z numerami pozycji, oraz rysunki wykonawcze poszczególnych części z zachowaniem poprawnej numeracji?


Chcemy zrobić na jednym arkuszu rysunek zestawieniowy zespołu i rysunki detali. Przy opisywaniu numerów pozycji zauważamy brak zgodności numerów pomiędzy zespołem, a wstawianymi częściami. Zespół ma poprawną numerację od 1 do…, natomiast wstawiane części zawsze mają numer 1.

Rozwiązań jest kilka. Najpierw należy wstawić zespół i utworzyć numery pozycji.


Inventor_dokumentacja_2D

Metoda 1

Pierwszym z rozwiązań jest wstawienie tego samego rzutu i ukrycie niepotrzebnych elementów tak, aby została tylko ta cześć która nas interesuje.

Do właściwego ukrycia niepotrzebnych elementów należy zmienić wybór obiektów na rysunku z linii na części – ’Wybierz priorytet części’.


Inventor_dokumentacja_2D_tip2

Po zmianie sposobu selekcji łatwiej jest wskazywać na rysunku całe części do ukrycia. Po ukryciu wszystkich zbędnych części można użyć polecania ’Numer pozycji’. Numer na drugim rzucie będzie miał taką samą wartość jak na rzucie pierwszym [przykład poniżej].


Inventor_dokumentacja_2D_tip3

Metoda 2

Można też skorzystać z rozwinięcia struktury zespołu i ukryć niepotrzebne części pozostawiając jedną właściwą widoczną. Proszę zwrócić uwagę jaki priorytet selekcji jest wybrany na rysunku poniżej.


Inventor_dokumentacja_2D_tip4

Metoda 3

Innym sposobem jest ukrywanie poszczególnych linii w rysunku zespołu, ale ten sposób nie sprawdza się jeżeli chcemy zrobić z tego widoku drugi rzut lub gdy model zmieni się.


Metoda 4

Najlepszym i najszybszym sposobem na zachowanie zgodności numeracji zespołu z częściami jest zamiana zespołu na 'Konstrukcję Spawaną’. W trybie konstrukcji spawanej udostępnianie jest dodatkowo narzędzie, które pozwala na wstawienie elementów składowych zespołu w fazie przygotowania do spawania.  Oczywiście nasza konstrukcja nie musi być przygotowana do spawania, wykorzystamy tylko tę funkcjonalność do osiągnięcia zamierzonego celu.

Zespół należy przekształcić w konstrukcję spawaną. Jest to operacja nieodwracalna [można zrobić kopię zespołu przed tą operacją].

1. W menu Środowisko klikamy przekształć w konstrukcje spawaną [rysunek poniżej].


Inventor_dokumentacja_2D_tip5

2. Po przekształceniu wstawiamy główny widok zespołu na rysunek.

3. Następnie wstawiamy drugi rzut i w zakładce Stan modelu z polecenia Rzut Elementu, wybieramy opcję Przygotowanie.


Inventor_dokumentacja_2D_tip6

4. Pojawia się lista części wchodzących w skład zespołu. Można wybrać dowolną część z zespołu i wstawić na rysunek.


tip7

5. Używając polecenia ’Numer części’ można wstawić numer zachowując zgodną kolejność numerowania.


Invenrtor_dokumentacja_2D_tip8

Szukasz więcej porad technicznych?

Więcej odpowiedzi na pytania techniczne dotyczące oprogramowania Inventor, Product Design Suite czy AutoCAD Mechanical znajdziesz w dziale Pomoc – Mechanika.

Zapraszamy!