Menu

Modelowanie powierzchniowe w Autodesk Inventor na przykładzie foremki do ciastekKategoria: Aktualności, Tagi: ,

Poniższy artykuł pokazuje w jaki sposób wykonać za pomocą modelowania powierzchniowego w Autodesk Inventor 2018 foremkę do ciastek.


Do czego służy modelowanie powierzchniowe?

Modelowanie powierzchniowe stosujemy, kiedy tworzymy skomplikowane kształty, zaawansowane modele, gdy zależy nam na ciągłości kształtu, ciągłości powierzchni, itp.

W tym przypadku zastosowano modelowanie powierzchniowe z uwagi na prostotę budowy modelu.  Do wykonania modelu foremki wystarczy wykonać tylko jedną powierzchnię, np. zewnętrzną, a następnie zdefiniować grubość materiału i kierunek pogrubienia.

Autodesk Inventor 2018 modelowanie powierzchniowe (1)

 Modelowanie powierzchniowe krok po kroku:

1. Pierwszym krokiem do budowy modelu jest wykonanie dwóch szkiców które posłużą do wykonania bocznej powierzchni foremki. Wykonujemy szkice z podziałem foremki na 18 części z podziałem, co 20 stopni, kąt wierzchołkowy jednego wycięcia to 60 stopni. Szkic dolny jest oparty na średnicy 35 mm, szkic górny na średnicy 64 mm, wysokość foremki 20 mm (wymiary poniżej). Dobrze jest zacząć projektowanie od punktu 0,0 tak, aby móc w późniejszych etapach projektowania wykorzystać domyślne osie i płaszczyzny konstrukcyjne.

Kliknij, aby powiększyć

2. Na podstawie 2 szkiców wykonujemy poleceniem Wyciągniecie Złożone kształt powierzchni bocznej.

Kliknij, aby powiększyć

3. Następnie wykonujemy Zaokrąglenie bocznej półwieczni promieniem 2 mm.

Kolejnym krokiem jest wykonanie szyku kołowego w którym wokół osi powtarzamy element 18 razy. Proszę zwrócić uwagę, że do szyku należy wskazać powierzchnie boczną i zaokrąglenie.

Kliknij, aby powiększyć

4. Kolejnym krokiem jest wykonanie zaokrąglenia wewnętrznego zagięcia, ale nie można tego zrobić dopóki nie wykonamy zszycia elementów ze sobą. Z menu Powierzchnia wybieramy polecenie Zszywanie i wskazujemy wszystkie elementy.

Kliknij, aby powiększyć

5. Następnie można już wykonać zaokrąglenie wewnętrznych krawędzi promieniem 1.5 mm.

Kolejnym krokiem jest wykonanie dna foremki. W tym celu wykonujemy szkic koła na płaszczyźnie konstrukcyjnej oddalonej od dolnej powierzchni o 2 mm i poleceniem z panelu PowierzchniaZamknij Obwiednie zamieniamy okrąg w powierzchnie.

Kolejny krok to połączenie powierzchni bocznej falistej z dnem. Można to wykonać poleceniem Zamknij Obwiednie.

Kliknij, aby powiększyć

6. Wskazujemy okrąg dolny i zaznaczamy styczność, następnie wskazujemy dolną falista krawędź foremki i też wybieramy warunek styczności. W wyniku tego generuje się powierzchnia łącząca dno foremki z powierzchniami bocznymi.  Aby foremka była jednym elementem trzeba wykonać operację zszycia przez wskazanie trzech powierzchni.

Kolejny krok to wykonanie pogrubienia powierzchni poleceniem Pogrubienie/Odsunięcie. Wybieramy opcję Zszycie, grubość 0.5 mm i kierunek w którym nastąpić ma pogrubienie.

W wyniku tego otrzymujemy model foremki o grubości ścianki 0.5mm.

Kolejnym poleceniem jest wykonanie ścięcia krawędzi prostopadle do bocznej tworzącej tak, aby model przypominał gotowy wyrób wykonany z blachy przez tłoczenie. W tym celu wystarczy narysować np. prostokąt prostopadle do bocznej powierzchni i obrócić go dookoła środka foremki z opcją usunięcia materiału.

Kliknij, aby powiększyć
 

Kliknij, aby powiększyć

W kolejnym artykule pokażemy w jaki sposób wykonać, na podstawie modelu foremki, modele stempla i matrycy do tłoczenia.

 

Źródło: PCC Polska