Menu

Skróty klawiaturowe w AutoCAD oraz AutoCAD LT – zrób to sam!Kategoria: Aktualności, Tagi: , ,

Skróty klawiszowe AutoCAD -a to świetny sposób na przyspieszenie rysowania. Za ich pomocą szybko aktywujesz polecenie, które w tym momencie potrzebujesz bez konieczności wyszukiwania go na wstążce.


Skróty klawiszowe w programie AutoCAD

W wielu przypadkach, dzięki zastosowaniu skrótów klawiszowych, pracę w programie AutoCAD można zdecydowanie przyspieszyć. Warto znać komendy najpopularniejszych skrótów na pamięć. Przypominamy te najważniejsze:

ALIAS/SKRÓT
POLECENIE
OPIS
RYSOWANIE
L LINIA Rysowanie linii
U ŁUK Rysowanie łuku
O OKRĄG Rysowanie okręgu
E ELIPSA Rysuje elipsę
PL PLINIA Rysuje polilinię
PRO PROSTOK Rysuje prostokąt
GK GKRESKUJ Tworzy kreskowanie
SPL SPLAJN Rysuje splajn
MODYFIKACJA
K KOPIUJ Kopiowanie
ROZC ROZCIĄGNIJ Rozciąganie
S SKALA Skalowanie
OD ODSUŃ Odsuwanie
LUS LUSTRO Odbicie lustrzane
R ROZBIJ Rozbicie np. bloku
ZA ZAOKRĄGL Zaokrąglanie
UT UTNIJ Ucinanie
PRS PRZESUŃ Przesuwanie obiektów
FA FAZUJ Fazowanie
TEKST
WT WTEKST Tekst wielowierszowy
BLOKI
B BLOK Definiowanie bloku
W WSTAW Wstawianie bloku
PB PISZBLOK Zapisanie bloku na dysku
WARSTWY
WA WARSTWA Menedżer właściwości warstw
WYMIAROWANIE
WL WYMLINIOWY Tworzy wymiar liniowy
WN WYMNORMALNY Tworzy wymiar dopasowany
WR WYMPROMIEŃ Tworzy wymiar promienia
PRZYDATNE POLECENIA
RE REGEN Odświeżenie widoku
D ODWYM Menedżer stylów wymiarowania
G GRUPA Grupowanie
Z ZOOM Wykonanie przybliżenia/oddalenia
C COFAJ Cofnij polecenie
P PAPIER Uruchomienie papieru podczas pracy w Układ(arkusz)
M MODEL Uruchomienie rzutni podczas pracy w Układ(arkusz)
TB TABELA Wstawianie tabeli
SZ SZYK Tworzenie szyku
SKRÓTY
<ENTER> Wybranie ostatniego polecenia
F1 Pomoc
F2 Okno komend
F3 OSNAP – wł/wył tryb Lokalizacji
F4 Tryb Lokalizacji 3D
F6 Odblokuj/zablokuj dynamiczny LUW
F7 Siatka
F8 Orto
F9 Skok
F10 Tryb biegunowy
F11 Śledzenie lokalizacji
F12 Wprowadzanie dynamiczne

 


Zdefiniuj samodzielnie skróty w AutoCAD oraz AutoCAD LT

Dzięki tej opcji, będziesz mógł błyskawicznie wybierać polecenia – za pomocą skrótów, które ty zdefiniujesz. Przejdź do zakładki Zarządzaj -> panel Dostosowanie -> Edytuj aliasy. Można też po prostu w linii poleceń wpisać takie polecenie: _ai_editcustfile a następnie wpisać: acad.pgp (dla pełnego AutoCAD-a) lub acadlt.pgp (dla AutoCAD LT)

 

Otworzony zostanie dokument tekstowy. Należy przejść na sam koniec tego dokumentu i wpisać własny alias i polecenie.

Format wprowadzania danych to ALIAS, *POLECENIE na przykład: P, *PROSTOK

Warto wpisywać jedno polecenie na jedną linię. Popatrz na sam dół poniższego obrazu, gdzie zdefiniowano aliasy dla poleceń PROSTOK oraz WTEKST.

2

Teraz wystarczy zapisać plik (Ctrl+S), zrestartować AutoCAD lub bez restartowania wprowadzić polecenie _REINIT , zaznaczyć plik PGP i kliknąć OK. Gotowe! Teraz możesz używać swoich własnych skrótów.


Źródło: Autodesk/PCC Polska