Menu

AutoCAD Tips&Tricks: Ustawienia kamery i miejsc – tworzenie widoku 3D obiektów

Zobacz jak przygotować ustawienie kamery i miejsc docelowych w AutoCAD aby stworzyć i zapisać perspektywiczne widoki obiektów 3D .


Perspektywiczne widoki 3D obiektów można utworzyć i zapisać, ustawiając położenie kamery i celu.

Nową kamerę można utworzyć, definiując jej położenie i cel, a także dalsze właściwości — nazwę, wysokość, długość obiektywu i płaszczyzny tnące. W palecie narzędzi dostępnych jest również kilka wstępnie zdefiniowanych typów kamer, których można użyć.


Zobacz jak to zrobić:


Źródłó: Autodesk / YouTube