Menu

Inventor – wersja 2013


Cechy i ulepszenia w Autodesk Inventor 2013


Na globalnym rynku producenci dążą do skrócenia cykli projektowych oraz obniżenia kosztów produkcji. Właśnie dlatego Autodesk nieustannie dopracowuje kolejne wersje swojego oprogramowania. Poniżej najważniejsze zmiany w Autodesk Inventor 2013.


Ekran powitalny

Po uruchomieniu programu Inventor, pojawia się nowy ekran powitalny. Ekran podzielony jest na trzy sekcje: praca, nauka, dodatki i rozszerzenia.

 •  Sekcja praca: tworzenia nowych plików, otwieranie plików
 •  Projekty, oraz zmiana i konfiguracja szablonów domyślnych
 •  Sekcja nauka: interaktywne samouczki
 •  przykłady, lekcje, pomoc, filmy instruktarzowe, nowości
 •  Sekcja dodatki i rozszerzenia zawiera dodatkowe narzędzia, pozwala na pracę w Autodesk 360


Samouczki i pomoc

Samouczki prowadzące krok po kroku, zawierają dokładne ilustracje poszczególnych etapów nauki z wyczerpujący opisem kolejnych kroków .


Tworzenie nowych elementów

Nowe okno dialogowe po lewej stronie zawiera listę dostępnych szablonów. W części środkowej pogrupowane są szablony: części, zespołów, rysunków, prezentacji. Po prawej stronie wyświetla się miniatura z przykładowym obrazem.


Skalowanie szkicu

Dodanie pierwszego wymiary na szkicu powoduje dopasowanie skali całego szkicu. Cała geometria zmienia rozmiar, aby dopasować się do pierwszego wymiaru.


Menu

 •  Ujednolicone menu kołowe dla poleceń OK, Anuluj, Zastosuj
 •  Kontekstowe menu w środowisku szkicu, zależne od wybranego elementu
 •  Specjalne Menu kołowe w środowisku szkicu pozwala wybrać wiązania CTRL+PPM
 •  Menu kołowe pełne dostosowanie poleceń
 •  3 sposoby wyświetlenia menu; pełne, skrócone, tylko kołowe


Rozszerzone opisy błędów dla poleceń


Szkic początkowy

Po wybraniu poleceni szkic 2D należy wskazać płaszczyznę na której chcemy rozpocząć pracę ze szkicami.


Skalowanie szkicu

Dodanie pierwszego wymiary na szkicu powoduje dopasowanie skali całego szkicu. Cała geometria zmienia rozmiar, aby dopasować się do pierwszego wymiaru.


Rysowanie prostokąta

Nowy sposób rysowania prostokąta przez wskazanie punktu centralnego i położenia narożnika. Sposób ten eliminuje konieczność używania dodatkowych wiązań do ustawienia symetrii części względem początku układu.


Wymiarowanie łuku

Wymiarowanie długości łuku na szkicach.


Utnij i wydłuż

Dynamiczne obcinanie niepotrzebnych linii, łuków itp. w szkicu. Po wybraniu polecenia należy trzymać LPM i przeciągnąć przez niepotrzebne linie. Dynamiczne wydłużanie. Po wybraniu polecenia należy trzymać LPM i przeciągnąć przez linie które mają być przedłużone.


Precyzyjne wprowadzanie współrzędnych

Ulepszony pasek narządzi do precyzyjnego wprowadzania danych 3D.


Szkice 3D

 •  Nowe polecenie lustro 3D dostępne jest dla szkiców 3D
 •  Można nadawać szkicom 3D właściwości jak: typ linii, grubość, kolor
 •  Przeciąganie i wymiarowanie szkiców 3D działa tak samo jak w szkicach 2D
 •  Splajny – nowy sposób rysowania splajna przez – wierzchołki sterujące


Generowanie krzywych w szkicu

Na podstawie wzoru matematycznego można generować krzywe w szkicach 2D i 3D.


Identyfikacja szkicu

Klikając w wymiar na szkicu można w drzewie odnaleźć szkic zawierający dany wymiar.


Szkice w pełni związane

Informacja graficzna o szkicach w pełni związanych. Pinezka przy symbolu szkicu.


Mierzenie

Dostępne jest mierzenie od punktu środkowego linii, łuku.


Pasek stanu

Nowy pasek poleceń umieszczony na dole szkicu pozwala na wybór poleceń: Przyciąganie do siatki, pokaż/ukryj wiązania F8/F9, sposób wyświetlania wymiarów, cięcie płaszczyzną szkicu F7, pokaż stopnie swobody szkicu.


Tworzenie brył

Tworzenie geometrii przez użycie podstawowych brył. Polecenie automatyzuje ciąg operacji i przyśpiesza tworzenie obiektów.


Kolor obiektów

Wybierając kilka ścianek można w jednym poleceniu zmienić ich kolor.


Koniec operacji

Znacznik końca operacji można w łatwy sposób przenieść za wybraną operację. Klikając na wybraną operację wystarczy wybrać polecenie spod PPM.


Skorupa

Polecenie skorupa (Shell) pozwala na dynamiczny wybór grubości ścianki oraz posiadam pasek mini narzędzi.


Wyświetlanie informacji o błędzie

Wyświetlanie informacji o błędzie w przypadku wpisania niepoprawnej wartości parametru.


Powłoka

Tworząc cześć poleceniem Shrinkwarp (powłoka) lub komponent pochodny można użyć opcji wypełnij wszystkie wewnętrzne przestrzenie.


Generator ram

Możliwość lepszego dopasowania wstawianej części do istniejącej geometrii zamiast używania polecenia kąt obrotu. Docinanie kształtowników ramy do elementów zbudowanych na łukach, splajnach.


Rzuty

Możliwość kopiowania rzutu w obrębie tego samego arkusza rysunkowego.


Ukrywanie linii

Ukrywanie linii kreskowania, linii wymiarowych, linii odnośników w przypadku przecięcia ich innym elementem opisowym.


Lista części

Możliwość rozwijania składników podzespołów w liście części na rysunku.


Kolory i tekstury

Nowe narzędzie do modyfikacji koloru części i powierzchni. Zmiany widzimy bezpośrednio na modyfikowanym elemencie


Biblioteka materiałów

Nowa biblioteka materiałów i kolorów wspólna dla innych programów Autodesk zastępuje bibliotekę materiałów i kolorów Inventora. Możliwości biblioteki:

 •  Wyszukiwanie materiałów po nazwie
 •  Dodawanie materiałów do części
 •  Przyłączenie materiału do biblioteki
 •  Utworzenie własnej biblioteki
 •  Zarządzanie biblioteką


Nowy sposób przypisywania materiału i koloru do części

Materiału i kolory:

 •  Przeglądarka materiałów
 •  Przeglądarka kolorów
 •  Modyfikacja bieżącego koloru
 •  Usuwa wszystkie nadpisane style kolorów z części
 •  Lista materiałów, przypisuje materiał do części lub zbioru wskazań
 •  Lista kolorów, przypisuje kolor do części lub zbioru wskazań


Możliwość włączania i wyłączania widoczności tekstur

 •  Przełącznik Tekstury Włączone/Wyłączone
 •  Zakładka Widok/ Panel Kolory


Autodesk 360

Zintegrowany dostęp do usług on-line Autodesk 360 jest dodany w Inventorze 2013. Z poziomu programu można korzystać z plików przechowywanych w chmurze. Polecenie Zapisz i wyślij do chmury upraszcza i przyspiesza umieszczanie dokumentów w chmurze.


Aplikacje

Autodesk Exchange Apps Jest miejscem pobierania dodatków do programów Autodesk. Więcej na stronie http://apps.exchange.autodesk.com/


Elementy powłokowe, cienkościenne. Analiza elementów cienkościennych.

Nowe polecenie znajduje elementy cienkościenne i zamienia je na elementy powłokowe. Element powłokowy może zostać wygenerowany w sposób automatyczny jako powierzchnia środkowa lub jako powierzchnia odsunięta o zadaną wartość.


Wydajność

Zwiększona wydajność generowania siatki MES i przyspieszenie obliczeń dzięki wykorzystaniu wszystkich dostępnych rdzeni procesora.


Import punktów chmury

Praca z chmura punktów x,y,z. Chmura punktów może być dołączana do plików części i zespołów. Można na niej wykonywać operacje; przesuwania, obrotu, skalowania, gęstości, obcinania.


Manager zadań

Manager zadań umożliwia usunięcie wszystkich nieużywanych styli, materiałów, kolorów z plików części, rysunku, zespołu. Zmniejsza to objętość plików i zmniejsza zapotrzebowanie na pamięć w przypadku dużych zespołów.


Pomoc w programie Inventor jest dostępna przez internet na Wikihelp. Jeżeli komputer nie ma połącznia internetowego pliki pomocy można ściągnąć na komputer z adresu: http://usa.autodesk.com

Pliki samouczków i instrukcji można pobrać z adresu www.autodesk.com/inventor-2013-help-download


Skontaktuj się z nami


Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the star.


  Promocje

  Inventor - wersja 2013, 5.0 out of 5 based on 3 ratings