Menu

Tips&Tricks: AutoCAD LT i polecenie PRZECIĄGNIJKategoria: Aktualności, Tagi: , , ,

Polecenie PRZECIĄGNIJ nie działa dla niektórych geometrii w programie AutoCAD? Przeczytaj nasz wpis.


Problem z poleceniem przeciągnij w AutoCAD:

  • Występuje podczas próby użycia polecenia PRZECIĄGNIJ, w celu przeciągnięcia profilu wzdłuż ścieżki polilinii w programie AutoCAD.
  • W wierszu poleceń wyświetla się komunikat o błędzie:

„Nie można użyć wyciągnięcia po ścieżce 1 w wybranych obiektach.”
[Unable to sweep 1 selected objects]

ttacadlt


Efekt wynikający z problemu:

Uszkodzenie pliku rysunku.


Skuteczne rozwiązanie:

Odzyskać i naprawić plik rysunku oraz spłaszczyć poliliniię do użycia jako profil:

  • Otworzyć plik za pomocą polecenia ODZYSKAJ, aby naprawić błędy (nie można ich naprawić, podczas gdy rysunek jest otwarty).
  • Wybierz profil i wprowadź polecenie SPŁASZCZ.
  • Teraz polecenie PRZECIĄGNIJ  będzie działać dla wybranego profilu obiektu.