Menu

Jak włączyć lub wyłączyć akcelerację sprzętową w programie AutoCAD

Jeśli posiadasz kartę wideo, obsługującą OpenGL, można poprawić wydajność grafiki i wydajność podczas pracy z modelami 3D, włączając przyspieszenie sprzętowe. Polepszy to ogólną wydajność programu, nie tylko podczas modelowania 3D.

Problem:
Jak włączyć przyspieszanie sprzętowe w programie AutoCAD, aby poprawić wydajność grafiki?

Włączenie przyspieszenia sprzętowego na karcie wideo może polepszyć ogólną wydajność programu AutoCAD. Jednak niektóre karty graficzne i sterowniki obsługujące OpenGL nie są zgodne z programem AutoCAD po włączeniu akceleracji sprzętowej. Niekompatybilność może powodować nieoczekiwane problemy. Aby przetestować działanie należy wykonać testy przy włączonym i wyłączonym przyspieszeniu sprzętowym.


Rozwiązanie:

Istnieje wiele sposobów, aby włączyć przyspieszenie sprzętowe w produktach opartych na programie AutoCAD. Wykonaj jedną z następujących metod:

• Wprowadź polecenie KONFIGGRAF i kliknij przycisk Konfiguracja sprzętu.
• Wprowadź polecenie 3DCONFIG i kliknij przycisk Konfiguracja sprzętu.
• W wierszu poleceń wprowadź Opcje lub wybierz go z menu aplikacji, aby otworzyć okno dialogowe Opcje. Na karcie System kliknij przycisk wydajność grafiki. Następnie kliknij przycisk przyspieszenie sprzętowe, aby go włączyć lub wyłączyć.
• Kliknij przycisk wydajność KONFIGGRAF w prawym dolnym rogu okna aplikacji AutoCAD.

mini

Uwaga:

  • Może wystąpić opóźnienie podczas pierwszego Użyj KONFIGGRAF lub 3DCONFIG lub po kliknięciu przycisku wydajności.
  • Opcje interfejsu mogą się różnić w zależności od produktu i wersji produktu. AutoCAD LT 2011 i wcześniejsze wersje nie obsługuje akceleracji sprzętowej i nie posiadają 3DCONFIG.
Źródło: PCC Polska