Menu

Monitor zmiennych systemowych – AutoCAD Tips & Tricks

Jak włączyć monitor zmiennych systemowych

Kategoria: AutoCAD, Tagi: ,

Zmienne systemowe w AutoCAD monitorują jego zachowanie i reakcję na nasze polecenia. Chcesz mieć większą kontrolę nad swoim oprogramowaniem? Sprawdź jak działa monitor zmiennych systemowych oraz w jaki sposób możesz nimi zarządzać.

AutoCAD – Monitor zmiennych systemowych

Polecenie – MONITORZMIENNYCHSYS, lub angielskie _SYSVARMONITOR

AutoCAD od wersji 2016 dysponuje oknem dialogowym pozwalającym na śledzenie stanu zmiennych systemowych i ich kontrolę. W oknie dialogowym w czytelny sposób wyświetlane są zmienne systemowe z podaną preferowaną ich wartością i wartością bieżącą.

Jak działa monitor zmiennych systemowych

Jak działa Monitor zmiennych systemowych?

Polecenie monitoruje zmienne systemowe i zgłasza, gdy ich wartość preferowana się zmieni. Zmiana wartości zmiennych systemowych może nastąpić podczas niestandardowego działania programu, przerwaniu polecenia czy zawieszeniu się programu. Zmienne systemowe, które zostały zmienione, można w oknie dialogowym zresetować do preferowanej wartości.

Dostępne są następujące opcje:

 • Powiadamiaj o zmianie tych zmiennych systemowych
  Śledzi zmiany zmiennych systemowych z listy i wyświetla powiadomienia, gdy bieżące wartości są inne niż preferowana wartość.
 • Włącz powiadomienia w dymkach
  Wyświetla powiadomienie w dymku, gdy wartość zmiennej systemowej jest inna niż preferowana.
 • Edycja listy monitorowanych zmiennych
  Do listy monitorowanych zmiennych można dodać kolejne zmienne przyciskiem Edytuj listę. Wówczas z listy wszystkich zmiennych AutoCADa możemy wybrać te zmienne które chcemy monitorować.
 • Stan zmiennej
  Po wprowadzaniu niestandardowej wartości zmiennej systemowej, wyświetlany jest symbol trójkąta ostrzegawczego informująco o innej wartości zmiennej niż preferowana.

Warto pamiętać w AutoCAD

Powiadomienia w domyślnej konfiguracji są włączone. Po wprowadzeniu zmiany monitorowanej zmiennej systemowej na pasku stanu (prawy dolny róg ekranu) zostanie wyświetlona ikona.

Powiadomienia w domyślnej konfiguracji

Pomoc w opisie czego dotyczy dana zmienna systemowa znajdziemy w kolumnie pomoc klikając symbol znaku zapytania.

Wskazówka: W celu zresetowania zmiennych systemowych wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę powiadomienia, a następnie wybrać polecenie Resetuj zmienne systemowe.

restartowanie zmiennych systemowychAutor: Jakub Piwowar | PCC Polska