Menu

Czym się różnią licencje SLM od NLM?Kategoria: Pomoc techniczna, Tagi: ,

Prezentujemy różnice między dwoma popularnymi rodzajami licencji Autodesk.


Różnice między licencjami SLM i NLM

SLM

Jest to licencja jednostanowiskowa przypisana do komputera. Aktywacja licencji wykonywana jest automatycznie przez Internet. Jeżeli program nie aktywuje się automatycznie trzeba wysłać e-mail pod adres podany podczas autoryzacji. Aktywacja przeprowadzana jest na podstawie numeru seryjnego (numer seryjny składa się z ciągu 3 cyfr myślnika i 8 cyfr, XXX-XXXXXXXX) i kodu żądania.
Program z licencją lokalną SLM może działać w trybie demo przez 30 dni.

Możliwe jest przeniesienie licencji na inny komputer za pomocą programu License Transfer Utility,

Start/Programy/AutoCAD…/ License Transfer Utility. Wymagana jest rejestracja.

Zamiana typu licencji z SLM na NLM wymaga zakupu aktywacji sieciowej – Network License Activation.

Aby zmienić zainstalowany program z wersji SLM na NLM lub odwrotnie trzeba dla wersji 2010 i 2011 odinstalować i zainstalować powtórnie program wybierając odpowiedni typ licencji. W starszych wersjach wystarczy zmiana klucza rejestru.
Przykładowo program AutoCAD LT występuje tylko jako licencja SLM.


NLM

Jest to licencja sieciowa, tzw pływająca. Do działania tej licencji wymagany jest serwer licencji z zainstalowanym managerem licencji LMTOOLS (serwer Windows, lub komputer z systemem Windows).

Ilość dostępnych licencji na serwerze określa ilu użytkowników równocześnie może korzystać z programu. Program może być zainstalowany na dowolnej ilości stanowisk zwykle większej niż wynika to z ilości licencji.

Program zainstalowany na dowolnym komputerze w chwili uruchomienia pobiera licencję z serwera. Po wyłączeniu programu licencja jest zwalniana i oddawana do puli.

Do działania managera licencji potrzebny jest plik licencji. Plik licencji generowany jest przez Autodesk na podstawie numeru seryjnego, nazwy serwera i numeru MAC karty sieciowej. W pliku licencji znajduje się licencja na korzystanie z bieżącej wersji programu.

Jeżeli mamy aktywną subskrypcje to plik licencji posiada licencję na korzystanie z 3 poprzednich wersji programu. Plik licencji jest plikiem tekstowym, do jego sprawdzenia najlepiej użyć narzędzia Licenseparser.

Narzędzie to pozwala na odczytanie na jakie programy i na ile stanowisk jest licencja. Licencja NLM jest droższa od licencji SLM. Licencje NLM można wypożyczyć z serwera na inny komputer. Licencja taka jest pobierana na maksymalnie 180 dni. W tym czasie komputer z wypożyczoną licencją nie musi mieć podłączenia do serwera licencji. Po terminie wypożyczenia licencja automatycznie powraca na serwer, a na komputerze wygasa.


Typy licencji na oprogramowanie Autodesk

Typ licencji SLM NLM
Użytkowanie Jedna licencja – jeden numer seryjny – jedno stanowisko pracy Wiele licencji – jeden numer seryjny – wiele stanowisk pracy, dynamicznie udzielany dostęp do oprogramowania
Elastyczność Jedna licencja na jeden komputer Pula licencji pobieranych przez stanowiska sieciowe, możliwość ‘wypożyczenia’ licencji do użytku na komputerze nie włączonym do sieci
Śledzenie wykorzystania Nie Tak
Możliwość użytkowania poza miejscem pracy Tak, jedna kopia używana przez pracownika na komputerze licencjobiorcy nierównocześnie z kopią podstawową (tylko z aktywną subskrypcją) Możliwość ‘wypożyczenia’ licencji na okres do 180 dni na komputer niepodłączony do sieci
Dostęp zdalny (VPN) Nie Tak. Maksymalna liczba użytkowników zdalnych nie może przekroczyć liczby licencji na serwerze