Menu

Maya 2023 – nowości, opis funkcji i narzędzi

Zmierz się z największymi wyzwaniami twórczymi dzięki narzędziom Maya 2023

Najnowsza wersja Maya daje Ci nowoczesne i zaawansowane narzędzia, dzięki którym możesz stawić czoła największym projektom artystycznym. Ta aktualizacja Maya zawiera także ulepszenia interfejsu użytkownika/UX.

Wersja 2023 oprogramowania Maya firmy Autodesk to:
✔️  udoskonalone wrażenia z animacji dzięki nowemu zestawowi narzędzi do rysowania bezpośrednio w oknie roboczym,
✔️  uaktualnione operacje Boolean, przyspieszające procesy modelowania,
✔️  lepsza kontrola riggów dzięki usprawnieniu zniekształceń i znacznikom komponentów,
✔️  rozwój integracji z plikami USD, poprzez kontynuację wsparcia i wprowadzeniu nowych funkcji,
✔️  integracja z nową wersją Bifrost.

CENA MAYA 2023 NA ROK >>   |   CENA MAYA 2023 NA 3 LATA >>

 

Cele, które Autodesk Maya 2023 pomaga osiągnąć użytkownikom

Nowoczesne narzędzia

maya2023-nowoczesne narzędzia

Wskaźnik kreatywności rośnie wraz z oczekiwaniami wobec studiów kreatywnych. Widowie liczą na efekty wizualne na poziomie produkcji Marvell-owskich dla każdego kolejnego projektu. Chcemy dostarczyć artystom narzędzi następnej generacji, by mogli nadążyć za rosnącymi oczekiwaniami i większą złożonością projektów oraz tworzyć jak najlepsze dzieła.

Przyspieszony system pracy

maya2023-przyspieszony-system

Wychodzimy na przeciw rosnącemu zapotrzebowaniu filmów i seriali z serwisów streamingowych, branży gier oraz firm korzytających z alternatywnej i wirtualnej rzeczywistości (AR/VR). Obecnie studia animacji czują presję tworzenia doskonałej treści w o wiele krótszym czasie, niż dotychczas. Niezbędne do tego są potężne narzędzia, które zwiększą wydajność, przyspieszą pipeline produkcji i skrócą czas dostarczenia gotowego produktu.

Współpraca w czasie rzeczywistym

maya2023-wspólpraca-w-czasie-rzeczywistym

Czasy studiów animacji i VFX  pracujących samotnie nad projektem już dawno przeminęły. Wraz z oczekiwaniami klienta dotyczącymi wyższej jakości treści, łańcuch logistyczny rośnie. Dziś standardem jest praca wielu studiów nad jednym projektem jednocześnie, co niesie ze sobą potrzebę bezproblemowego udostępniania asset’ów pomiędzy zespołami, oddziałami i studiami.

Maya 2023 – możliwości najnowszej wersji

 

#1: Unreal Live Link i Maya 2023

Plug-in Unreal Live Link pozwala na przesyłanie danych w czasie rzeczywistym pomiędzy Maya, a Unreal Engine 5. Bez względu na to, czy artyści pracują pomiędzy tymi dwoma narzędziami w wirtualnym środowisku produkcyjnym, czy też tworzą następną grę. Teraz możesz pracować nad modelami postaci w Maya i jednocześnie widzieć podgląd swojej pracy wyświetlony od razu w Unreal, jak tylko zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany.

Wersję Unreal Engine wybiera się za pomocą nowego menu rozwijanego w interfejsie użytkownika.

maya2023-unreal-live-link


#2: Usprawnienie wydajności animacji w Maya 2023

Nowości w Evaluation Toolkit (zmienić obrazki)

maya2023-animacje usprawnienie wydajności

Invisibility evaluation mode w Maya 2023 to nowy tryb dodany do Evaluation Toolkit. Ta sekcja zawiera teraz dwa tryby: Podział (Partitioning), który dotychczas podczas zmian widoczności powodował ponowny podział (Repartitioning), a także nowy tryb, Planowanie (Scheduling), gdzie monitorowanie widoczności nie unieważnia podziału na partycje. W tym nowym trybie Maya pozostaje dynamiczna, dzięki czemu animatorzy mogą zaznaczać obiekty, wyświetlać warstwy i izolować wybrane obiekty bez opóźnień..

maya2023-animacje-evaluation-toolkit usprawnienie wydajności animacji

Nowa opcja w Maya 2023 – Reduce Graph Rebuild w Evaluation Toolkit – umożliwia artystom przełączanie, czy niektóre workflow-y związane z kluczowaniem mają unieważniać wykres czy też nie. Włączenie tej opcji zezwala użytkownikowi na tworzenie nowych krzywych animacji bez unieważniania wykresu w Evaluation Manager. Dzięki temu animatorzy mogą pracować płynniej, eliminując opóźnienia i zachowując szybkość działania programu Maya.


westword-maya-2023
„Autodesk Maya jest najbardziej podstawowym i najważniejszym narzędziem, którego używamy do wykonywania prac VFX i CFX. Dzięki doskonałej wydajności i kompatybilności Bifrost for Maya będziemy mogli tworzyć bardziej wyszukane, delikatne i realistyczne efekty wizualne niż kiedykolwiek wcześniej.”

– Jeon Byeong-geun, główny TD postaci, Westworld

 

3#: Blue Pencil – narzędzia Maya 2023 do rysowania 2D

Wersja Maya 2023 dodaje nowy zestaw narzędzi animatorskich, które rozwijają możliwości artystów pod względem animowania tworzonych scen. Nowy pakiet przyborów Blue Pencil pozwala artystom tworzyć szkice 2D bezpośrednio z poziomu okna roboczego w ich scenie w sposób przejrzysty i nieinwazyjny. Twórcy mogą rysować pozy na timeline, definiować krzywe ruchu, oznaczać ujęcia oraz dodawać adnotacje i komentarze dla ułatwienia całego procesu tworzenia animacji.

maya-2023-przybornik-warstwy-2D-import-export

Blue Pencil – Przybornik  w Maya 2023:

Ten nowy pakiet akcesoriów zapewnia twórcom szeroki wachlarz przyborów do rysowania i adnotowania bezpośrednio w oknie roboczym. Narzędzie Ołówek i Pędzel uwzględniają funkcje do kontrolowania twardości, nacisku rysika, krycia, rozmiaru i koloru a także narzędzie przekształcania do edycji rysunków. Artysta posiada również do swojej dyspozycji narzędzia kształtów, by w łatwy sposób tworzyć linie, strzałki, kwadraty i elipsy oraz narzędzie Blue Pencil Text Tool do szybkiego notowania w oknie roboczym.

Blue Pencil – System warstw 2D w Maya 2023:

Manager warstw Blue Pencil pozwala na organizowanie rysunków w warstwach. Podczas rysowania narzędziem Blue Pencil w oknie roboczym, zostaje stworzona nowa klatka z aktualnego widoku kamery. Następnie artysta może tworzyć, usuwać, ukrywać, przearanżować oraz przesuwać warstwy między kamerami. Blue Pencil zezwala na wiele warstw dla każdej kamery, co pozwala na rozdzielanie osobnych obrazów i zbieranie ich w jednym miejscu w dogodny dla projektu sposób.

Blue Pencil – Importowanie i Eksportowanie w Maya 2023:

W najnowszej wersji oprgoramowania Maya, rysunki mogą być przenoszone ze sceny do sceny lub eksportowane jako osoby plik za pomocą narzędzi Blue Pencil Importuj/Eksportuj. Narzędzie to, pozwala na edytowanie rysunków w innych aplikacjach takich jak Adobe Photoshop lub na importowanie klatek utworzonych przez Grease Pencil z poprzednich wersji Maya do Blue Pencil.

maya2023_ghosting-retiming-animation

Blue Pencil – Ghosting w Maya 2023:

Za pomocą narzędzia Blue Pencil Ghosting, szkice na poprzednich lub nadchodzących klatkach mogą być wyświetlane, by artysta miał podgląd co się dzieje w poprzedniej lub następnej klatce. Użytkownik może modyfikować liczbę ‘widm’ klatek wyświetlanych podczas odtwarzania oraz kolor klatek poprzedzających i występujących po aktualnej klatce, co pomaga w wizualizowaniu zmian w rysunkach z biegiem czasu.

Blue Pencil – Edycja Klatek i Retiming w Maya:

Możliwość edytowania klatek oraz Retiming dają animatorom kilka możliwości dostosowania umiejscowienia rysunków w czasie, w momencie odtwarzania animacji. Rysunki stworzone za pomocą Blue Pencil wyświetlane są jako klatki na Linii Czasu (Time Slider), pozwalając na przesuwanie rysunków, przearanżowanie lub ponownie rozmieszczone w czasie przy użyciu funkcji: Dodaj, Wyczyść, Usuń, Wytnij, Kopiuj, Wklej i Duplikuj klatki. Rozmieszczenie w czasie rysunków może być dostosowane do odtwarzania poprzez przesuwanie lub skalowanie klatek Blue Pencil za pomocą opartej na wartościach funkcji Retiming w interfejsie użytkownika Blue Pencil lub poprzez interaktywne przesuwanie lub skalowanie klatek na Linii Czasu, podobnie do kluczowych klatek animacji.

Usprawnienie odtwarzania w pamięci podręcznej w Maya 2023:

Odtwarzanie w pamięci podręcznej obsługuje teraz deformator Jiggle i funkcję Bullet, co przyspiesza odtwarzanie scen wykorzystujących te efekty.

Zainteresowany zakupem? Sprawdź naszą ofertę w sklepie on-line lub skonaktuj się z naszymi doradcami  | KONTAKT >>

 

#4: Usprawnienia Riggowania w Maya 2023 większające precyzję

 

✔️ Component Editor – opcja Normalization
Nowe menu „Automatyczna normalizacja (Auto Normalization)” w Component Editor pokazuje wartość atrybutu normalizeWeights dla węzłów skinCluster widocznych w edytorze. Upraszcza to proces, umożliwiając artystom ustawienie wartości tego atrybutu dla wszystkich wybranych węzłów SkinCluster jednocześnie.

✔️  Udoskonalenia Solidify, Morph oraz Prox Wrap Deformer
Do zestawu deformatorów w Maya dodano kilka nowych opcji, w tym retargeting i mirroring dla deformera Morph, skalowanie dla deformera Solidify oraz dodawanie/usuwanie sterowników do deformera Proximity Wrap.

✔️ Węzły UVPin i ProximityPin – nowa opcja Manage Pin
Nowe menu Manage Pins jest teraz uwzględnione w ustawieniach UVPin i ProximityPin w Attribute Editor, tym samym dodając obsługę krzywych i umożliwiając twórcom zastępowanie geometrii i dodawanie danych wejściowych.

✔️ Usprawnienie GPU Override
GPU Override teraz obsługuje połączenia fan-out wtyczek geometrii węzłów. Umożliwia to wykorzystanie większej liczby deformatorów dla GPU Override.

Maya-2023-morph-derformer

#5: Maya 2023 – bezproblemowa integracja USD

USD prims obsługiwane przez Channel Box:

Channel Box teraz obsługuje widoczność, przekształcenia, rotację i skalowanie atrybutów USD. Tak samo jak w przypadku danych programu Maya, użytkownik może teraz z łatwością przeciągać wartości atrybutów USD w narzędziu Channel Box by wprowadzić w życie zmiany w oknie roboczym, przyspieszając tym samym proces edycji layout’u i montażu.

Blokowanie atrybutów USD w Maya:

Artyści cyfrowi podczas swojej pracy na danych mogą teraz szybciej edytować atrybuty i zachowywać zmiany używając nowej funkcji blokowania dla atrybutów USD z poziomu Maya Attribute Editor, Channel Box i za pomocą MEL scripting’u. (wymienic duży obrazek)

Obsługa USD prims przez Attribute Editor:

Ułatwiono wizualizację pracy artystów przez usprawnienie obsługi UDS prims. Attribute Editor wyraźnie podaje model danych USD by odróżnić go od modelu danych Maya. Atrybuty USD są wyświetlane w kolejności schematu pochodnego, w tym zastosowanych schematów. Atrybuty połączone i atrybuty tablicowe są wyraźnie rozróżniane.

Integracja Maya 2023 z USD, Bifrost z USD

Narzędzie Isolate select dla USD prims:

Od teraz jest możliwe użycie narzędzia Isolate select w celu zarządzania wydajnością złożonych scen. Artyści mogą skupić swoje okno robocze w miejscu, w którym pracują w scenie, szybciej się poruszać i kontrolować asset’y USD z większą łatwością. (zmienić obrazek)

Wydajność snap’owania w punkcie:

Główne usprawnienie wydajności punktowego snap’owania w oknie roboczym pozwala na szybsze manipulowanie dużymi zestawami danych USD oraz organizowaniem layout’ów z większą wydajnością.

Wizualizacja MaterialX w oknie roboczym:

Artyści mogą teraz używać MaterialX z obiektami UDS w Maya. Twórcy mogą otwierać pełne assety w Maya i wizualizować ich materiały w oknie roboczym.

Maya 2023 USD Bifrost

Wsparcie dla Cards Draw Mode:

Cards draw mode dla USD zapewnia teksturowane prostokąty jako placeholdery dla zastępowanych obiektów pierwotnych. Cards Draw Mode jest teraz obsługiwane przez Maya USD, zezwalając artystom na podgląd assetów w niskiej rozdzielczości i wiernym odzwierciedleniu poprzez Cards Draw Mode, tak jak w USDView.

Wsparcie dla UsdSkel:

Usprawniona obsługa UsdSkel pozwala na wizualizacje ruchu szkieletu i deformacji z poziomu okna roboczego.

USD w Bifrost:

Najnowsza wersja Bifrost 2.4 skupia się na wsparciu artystów przy tworzeniu złożonych środowisk, płynnej pracy pomiędzy zespołami i tworzeniu oszałamiających efektów. Ta aktualizacja po raz pierwszy integruje USD z Bifrost, otwierając studiom możliwość korzystania z Maya prawie wszędzie tam, gdzie w swoim pipelinie mają zaimplementowane USD – zaczynając od tradycyjnego systemu pracy z Maya, kończąc na proceduralnych workflow-ach w Bifrost.

Więcej informacji o najnowszym wydaniu Bifrost znajdziesz tutaj >>

 

#6: Ulepszenie narzędzi modelowania Maya 2023 w celu zmaksymalizowania wydajności 

 

System pracy z Boolean w Maya

Usprawnienia wprowadzone dla narzędzia Boolean zezwala artystom na tworzenie i edytowanie operacji Boolean  za pomocą mniejszej ilości kliknięć niż dotychczas. Opcje w nowym Boolean ułatwia ją modyfikowanie modeli i zezwalają na podgląd potencjalnych zmian w scenie.

Czy twórcy zmieniają parametry operacji Boolean czy dodają nowe modele do już istniejącej operacji Boolean, algorytm Boolean ponownie oblicza zmiany automatycznie, upraszczając operacje w proceduralny sposób. Oznacza to, że twórcy mogą pracować w sposób płynny, edytując wejściowe obiekty po zastosowaniu modyfikatora Boolean oraz zmieniając kolejność zastosowanych już operacji.

Nowe operacje Boolean w Maya

Zestaw narzędzi Boolean został rozszerzony o pięć nowych możliwości, dostarczając twórcom więcej elastyczności przy generowaniu bardziej złożonych kształtów.

  • Difference (B-A): Odejmuje pierwszy wybrany obiekt (A) od drugiego wybranego obiektu (B)
  • Slice: Dzieli wielokąty na pierwszym wybranym obiekcie w miejscu gdzie wejściowe obiekty się przecinają, tworząc w ten sposób oddzielne powłoki
  • Hole Punch: usuwa każdą powierzchnię pierwszego wybranego obiektu, która znajduje się wewnątrz jakiegokolwiek innego wejściowego obiektu, zostawiając po tym otwarty model
  • Cut Out: usuwa każdą powierzchnię pierwszego wybranego obiektu która się znajduje na zewnątrz jakiegokolwiek z kolejnych wybranych obiektów wejściowych, zostawiając po tym otwarty model.
  • Split Edges: tworzy nowe krawędzie w pierwszym wybranym obiekcie na podstawie przecięć z kolejnymi wybranymi obiektami wejściowymi.

 

Usprawnienie interaktywności i wizualizacji narzędzia Boolean

Użytkownicy mogą teraz wyświetlać wejściowe obiekty do operacji Boolean na pięć różnych sposobów: Wireframe, Shaded, Bounding Box, X-Ray i Hidden. Wraz z tymi usprawnieniami, twórcy są w stanie z większą łatwością wizualizować wszystkie obiekty po zastosowaniu operacji Boolean.

Maya-2023-boolean

Maya-boolean-workflow


Maya-2023-nowosci-opcje-retopologize

Maya-2023-mesh-kontrola-ustawien-przezroczystosci-siatki

 

Usprawnienie narzędzia Retopologize w Maya 2023
Do Retopologize została dodana opcja „Preprocess’’. Jest to użyteczne w przypadku pracy z gęstą i o wysokiej rozdzielczości geometrią, gdzie czas do wygenerowania przejrzystego, o niskiej rozdzielczości i złożonej z czworokątów reprezentacji modelu, może zostać znacząco zredukowany. W momencie pracy przy modelach o gęstej geometrii, może to zredukować czas operacji Retopologize z wielu minut do kilku sekund.

Szybsze modyfikowanie komponentów mesh-a
Nowe poprawki interaktywności sprawiają, że edytowanie komponentów w modelach o bardzo złożonej geometrii (mesh), stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek. Podczas przekształcania komponentów na mesh-u, aktualizowanie normaliów jest wstrzymane do momentu zakończenia interakcji z zaznaczeniem. Jest to w szczególności zauważalne w momencie pracy z zaznaczeniami małych komponentów w modelu o gęstej geometrii.

Jednocześnie wydajność rzutni została usprawniona, w momencie przekształcania zaznaczonych wierzchołków o niespójnych identyfikatorach komponentów, co jest powszechne w modelach o dużej siatce. Optymalizacja ta jest korzystna przy manipulowaniu komponentami o złożonej, gęstej geometrii w przypadkach takich jak dane CAD, skan czy dane fotogrametrii.

Poprawa wydajności QuadDraw
Wydajność QuadDraw znacząco wzrosła, przyspieszając jednocześnie rozmieszczenie punktów oraz tworzenie czworokątów. Te optymalizacje są szczególnie zauważalne w przypadku używania QuadDraw do przebudowania złożonego assetu ręcznie.

Nowe ustawienia krycia siatki w Maya 2023
Dodany został kanał Alpha do ustawień kolorów, co zezwala artystom na ustawienie przejrzystości siatki obiektów. Umożliwia to twórcom na zwiększenie przezroczystości siatki do tego stopnia, że nie będzie widoczna jako pojedyncza „plama” koloru w przypadku modeli o dużej ilości wielokątów oraz zwiększy to przejrzystość tekstur na powierzchniach.


#7: Maya 2023 – pozostałe udogodnienia przyjazne artystom

 

Maya-2023-interaktywne-poradniki

✔️ Nowe interaktywne poradniki
To wydanie niesie ze sobą trzy nowe interaktywne poradniki by ułatwić użytkownikom zapoznanie się z najnowszymi narzędziami i funkcjami Maya. Są to: modelowanie z użyciem operacji Boolean, Playback Caching przy pomocy Bullet Dynamics oraz narzędzie Blue Pencil.

✔️ Integracja OCIO 2.0.1
Artyści mogą teraz używać OpenColorIO 2.1 podczas zarządzania kolorem w Maya.

✔️ Nowe możliwości Script Editor

  • Zapisz wszystkie zakładki: opcja, pozwalająca zapisywać zawartość wszystkich zakładek automatycznie.
  • Zakładki w Script Editor wyświetlają teraz ikonę MEL lub Python, oznaczając tym samym język programowania, pozwalając artystom rozróżnić wizualnie zakładki MEL i Python bez konieczności wybierania ich.
  • Nowa opcja Show „Tabs and Spaces” w Script Editor wyświetla wskaźniki tabulatorów i spacji w skryptach. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pisania skryptów w Python, ze względu na to, że spacje i tabulatory są inaczej interpretowane przez Python

✔️ Nowe ustawienia API dla tabletów
Jako wszechstonny artysta możesz wybrać API tabletu z rysikiem wykrywającym siłę nacisku. Umożliwia to lepszą obsługę różnych tabletów i powiązanych z nimi API, takich jak WinTab czy Windows Ink. To ustawienie działa z Blue Pencil, funkcją sculpting i innymi narzędziami opartymi na działaniu pędzla czy rysika graficznego.

Maya-2023-nieograniczona-ilosc-zrodel-swiatla

✔️ Nieograniczona ilość źródeł światła w oknie roboczym
Maksymalna liczba źródeł światła została zaktualizowana z szesnastu do nieograniczonej, dając artystom bardziej dokładny obraz ich pracy.

✔️ Szybszy render w Arnold
Maya 2023 zawiera najnowszą wersję Arnold 7.1, która pomaga artystom w realizacji złożonych projektów. Pozwala modyfikować swój pipeline i szybko renderować wysokiej jakości obrazy 3D. W skład nowych opcji wchodzi również NVIDIA OptiX 7 Denoiser zapewniający spójny, wysokiej jakości denoising, jak również potężne usprawnienia do systemu USD, interaktywnego renderingu i do Triplanar shader. O najnowszej aktualizacji Arnold możesz więcej przeczytać w naszym artykule.

Więcej o silniku Arnold >>

Maya-attrubute-editor-pin-tab

✔️ Nowa zakładka Pin w Attribute Editor
Nowy przycisk „Pin” w Attribute Editor zapobiega wprowadzaniu zmian podczas modyfikowania zaznaczonych elementów. Artyści mogą teraz zachować konkretny węzeł załadowany podczas zaznaczania innych obiektów w scenie. Jest to przydatne szczególnie przy różnych schematach pracy, wymagających wielokrotnego zaznaczania, także węzła Boolean.

✔️ Create VR – projektowanie immersyjne
Zostało wprowadzone kilka aktualizacji do Create VR, immersyjnego narzędzia do projektowania koncepcyjnego, które pozwala artystom rozpocząć ich proces twórczy bezpośrednio w przestrzeni 3D. Nowe usprawnienia do schematów pracy stosowanych przy modelowaniu zawierają narzędzia do tworzenia krzywych, przesuwania i przekształcania geometrii, funkcje związane z materiałami i powierzchniami oraz rozszerzone tryby zaznaczania dla narzędzi Sub-d. Interfejs i wizualizacja komponentów została zaktualizowana o rozwiązania poprawiające immersję wrażeń i zapewniające doświadczenia bardziej przyjazne użytkownikowi.

Uwaga: Aby otrzymać dostęp do Create VR, musisz do pobrać osobno, z poziomu aplikacji Autodesk App Store, i zainstalować.


Warte zobaczenia: