Menu

Autodesk Fusion 360 Cloud – symulacje

fusion360

Fusion 360 – symulacje

SIMULATION to środowisko do prowadzenia obliczeń, analiz i symulacji. Użytkownik programu ma do dyspozycji, aż 8 typów analiz wykonywanych metodą elementów skończonych.


Analizy dostępne w Fusion 360:

 • analiza wytrzymałościowa statyczna
 • analiza drgań własnych
 • analiza termiczna
 • analiza termiczno-wytrzymałościowa
 • wyboczenie
 • analiza statyczna nieliniowa
 • analiza szybkozmienna (zniszczeniowa)
 • optymalizacja kształtu

Dostepne Analizy w Fusion 360


Analiza wytrzymałościowa

Pozwala na prowadzenie obliczeń MES dla części i zespołów. W przypadku obliczeń zespołów należy zdefiniować kontakty pomiędzy elementami zespołu. Do dyspozycji mamy narzędzia do mocowania i tworzenia wiązań elementów, definiowania sił, ciśnienia, momentów, siły ciężkości.

Kontakty pozwalają na określenie zależności pomiędzy elementami w zespole, do wyboru są następujące kontakty: połączanie, bez połączenia nieruchome, bez połączenia ślizgowe, ślizgowe z połączeniem. Program może automatycznie rozpoznać i przypisać typ kontaktu.

Po wykonaniu obliczeń dostępne są wyniki:

 • współczynnik bezpieczeństwa,
 • naprężenia zredukowane,
 • naprężenia normalne,
 • naprężenia tnące,
 • odkształcenie.

Wyniki obliczeń prezentowane są w postaci map pokrycia, animacji, raportów, itp.

Wyniki obliczeń w Fusion 360


Analiza termiczna

Pozwala na analizę elementów poddanych działaniu ciepła w stanie ustalonym, określeniu rozprowadzania ciepła w elemencie i określenie przepływu ciepła. Narzędzia pozwalają na przypisanie temperatury do powierzchni, określenia odprowadzania ciepła, konwekcji, ciepła wewnętrznego i radiacji. W wyniku przeprowadzonej symulacji otrzymujemy graficzny rozkład temperatury w elemencie i mapę przepływu ciepła.

Ciekawą funkcją wizualizacji wyników jest prezentacja elementów geometrii z wybranego zakresu temperatur. (dotyczy także innych wyników jak: naprężeń, przemieszczeń, odkształceń, itp.)

Analiza termiczna Fusion 360


Analiza termiczna w Fusion 360 2


Analiza wytrzymałościowo-termiczna

Pozwala na określenie naprężeń i odkształceń w elemencie wywołanych działaniem temperatury.


Analiza wyboczeniowa

Pozwala na wykonanie analizy elementu kiedy następuje utrata stateczności podczas ściskania.

Jak przeprowadzić symulację?

 1. Włącz moduł „Simulate”, na pasku narzędzi kliknij w pozycję Nowa analiza (ang. New Simulation Study)
 2. Wybierz wyboczenie strukturalne (ang. Structural Buckling)
 3. Przypisz właściwe materiały
 4. Zdefiniuj ograniczenia
 5. Zdefiniuj obciążenia (w celu uniknięcia negatywnych czynników obciążających zastosowane obciążenia w analizie wyboczeniowej powinny skutkować ściskaniem modelu)
 6. Zdefiniuj kontakty
 7. Zdefiniuj ustawienia siatki
 8. Przeprowadź analizę

Analiza wyboczeniowa w Fusion 360

Podczas symulacji przyjmuje się, że wszystkie materiały znajdują się poniżej granicy plastyczności niezależnie od wielkości obciążenia wybaczającego. Wysoki współczynnik obciążenia wyboczenia nie musi oznaczać, że konstrukcja jest bezpieczna. Zaleca się przeprowadzenie analizy statycznej jak i analizy wytrzymałości strukturalnej.


Analiza statyczna nieliniowa

Pozwala na wyznaczenie statycznych naprężeń i odkształceń w całym modelu, wynikających z obciążeń działających na element i warunków brzegowych, z uwzględnieniem nieliniowych właściwości materiału i dużych odkształceń badanego elementu.

Analiza statyczna nieliniowa w Fusion 360

Ta funkcja dostępna jest tylko w Fusion 360 Ultimate.


Analiza szybkozmienna (zniszczeniowa)

Pozwala na tworzenie koncepcji dotyczących badań symulacji zdarzeń.

Określa w jaki sposób twój projekt reaguje na ruch (w tym prędkości początkowe), uderzenia i zależne od czasu obciążenia i ograniczenia. Wyniki obejmują przemieszczenia, naprężenia, odkształcenia i inne pomiary w określonym czasie.

Przykłady symulacji zdarzeń:

 • Uderzenie pocisku
 • Testy upadkowe
 • Symulacja awarii

Analiza szybkozmienna Fusion 360


Optymalizacja kształtu

Pozwala na zredukowanie masy na podstawie analizy sztywności elementu.

Przykład: Redukcja masy ramienia robota.

Cele: Zmniejszyć ciężar o około 40% względem oryginalnego elementu, z zachowaniem sztywności i utrzymaniem współczynnika bezpieczeństwa na poziomie 2.

Optymalizacja kształtu Fusion 360

Sposób postępowania:

 1. Otwórz model
 2. Otwórz geometrię i zapisz kopię
 3. Włącz moduł „Simulate”, na pasku narzędzi kliknij w pozycję Nowa analiza (ang. New Simulation Study)
 4. Wybierz optymalizacja kształtu (ang. Shape optimimization)
 5. Zastosuj ograniczenia
 6. Zastosuj obciążenia
 7. Zachowaj regiony
 8. Utwórz płaszczyznę symetrii
 9. Ustal kryteria optymalizacji kształtu
 10. Dokonaj symulacji
 11. Przeprowadź badanie zmęczeniowe materiału
fusion 360 teamZapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the cup.  Promocje