Menu

Autodesk Fusion 360 Cloud – prezentowanie produktów

fusion360

Fusion 360 – wizualizacja i prezentacja produktów

Program Fusion 360 posiada możliwości tworzenia wizualizacji produktu i animacji montażu małym nakładem pracy. Funkcjonalności te dostępne są w środowiskach RENDER oraz ANIMATION opisanych szczegółowo poniżej.


Fusion 360 – RENDER

Środowisko do tworzenia wizualizacji i renderingów. Pozwala na przypisanie materiału do modelu, ustawienia oświetlenia sceny, utworzenia powierzchni zawierających naklejki, ustawienia sposobu nakładania bitmapy na powierzchnie.

Proces renderu wykonywany może być w oknie programu poleceniem IN CANVAS RENDER. Możemy kontrolować ilość iteracji, czas trwania renderu, jakość obrazu, rozdzielczość. Efekt renderu można zapisać do pliku: png, jpg, tiff.

Fusion 360

Druga opcja renderingu RENDER pozwala na ustawienie parametrów utworzonego obrazu jak:

 • Rodzaj publikacji: web, urządzenia mobilne, wydruk, film
 • Rozdzielczość od 0.5-8.4 Megapixeli
 • Sposobu renderu – przez chmurę czy przez komputer lokalny. Render w chmurze wykorzystuje jednostki Cloud Credit. Za wyrenderowany obraz o rozdzielczości 1 Mpixel pobierany jest 1 CC.
 • Jakości renderu

Render ma ustawione standardowe widoki modelu które mogą być wykorzystane do wykonania renderu.

fusion 360 cloud


Fusion 360 – ANIMATION

Służy do wykonania filmów pokazujących kolejność montażu, działanie mechanizmów, wizualizacje wyrobów, instrukcji montażu, instrukcji obsługi. Po uruchomieniu środowiska ANIMATION mamy do dyspozycji oś czasu, na której możemy układać kolejne sekwencje ruchu np.: montażu zespołu.

animation- fusion360

Możliwości środowiska

 • Dla każdej z części lub podzespołu można określić odległość odsunięcia, obrót, automatyczne rozbicie, rozbicie na wszystkich poziomach zespołu. Opcje widoczności pozwalają na ukrywanie widoczności elementu lub zmianę wyglądu części w czasie.
 • Na osi czasu możemy definiować kolejność operacji, czas ich trwania, kolejność następujących po sobie ruchów.
 • W trakcie prezentacji mogą pojawiać się komentarze.
 • Efektem końcowym pracy jest zapisanie utworzonej animacji do pliku w formacie AVI.
fusion 360 teamZapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the tree.  Promocje