Menu

Tworzenie postaci w Maya i Character Generator z wykorzystaniem danych motion capture

Zapraszamy do lektury naszego artykułu na temat tworzenia postaci w Autodesk Maya i Character Generator z wykorzystaniem technologii motion capture. Czekają na Was porady i informacje na temat profesjonalnego modelowania postaci 3D oraz ich animowania.


Maya i Character Generator – łatwe tworzenie postaci 3D

Tworzenie postaci w programie Autodesk Maya z pomocą narzędzia Character Generator to jedna ze skuteczniejszych metod dostępnych na rynku. Dzięki temu narzędziu możesz stworzyć niemal każdą postać, jaką sobie wymyślisz, w znacznie krótszym czasie, niż robiąc to od podstaw. Tworzenie animowanych postaci 3D to proces wymagający wiedzy i praktyki. Dlatego też dla początkujących animatorów, Autodesk przygotował specjalne narzędzia, pozwalające na stworzenie animowanej postaci za pomocą interfejsu graficznego, bez konieczności wpisywania skryptów.


Autodesk Maya jest jednym z najbardziej popularnych programów do tworzenia postaci trójwymiarowych i animacji w branży filmowej, gier wideo i grafiki komputerowej. Dzięki temu narzędziu można stworzyć postać z dowolną ilością szczegółów, które po odpowiednim riggowaniu pozwolą na uzyskanie bardzo realistycznych i złożonych animacji.

Tworzenie postaci w Maya wymaga umiejętności modelowania i animacji, ponieważ program posiada wiele funkcji i narzędzi, które należy poznać. Jednym z podstawowych kroków jest wybór szkieletu kości, który zostanie użyty do animacji postaci. W programie Autodesk Maya można wybrać jedną z kilku gotowych opcji lub stworzyć swój własny szkielet.

Proces ten może być jeszcze prostszy dzięki narzędziu Character Generator, które jest dostępne dla posiadaczy programu Maya. Umożliwia ono łatwe generowanie gotowych lub dostosowywanie już istniejących postaci z biblioteki. To doskonałe rozwiązanie do projektowania postaci dla osób bez specjalistycznej wiedzy technicznej. Teraz twórca może skupić się bardziej na kreowaniu historii, niż na zajmowaniu się samym modelem 3D.

autodesk character generator tworzenie postaci

 

Aby lepiej zrozumieć proces tworzenia postaci 3D z wykorzystaniem danych motion capture, zapraszamy do obejrzenia naszego webinaru, który pomaga zrozumieć cały proces – obejrzyj webinar na żądanie >>>


Motion capture w Maya – animowanie postaci

Tworzenie postaci w Autodesk Maya oraz za pomocą Character Generatora to złożony, ale zarazem fascynujący proces. Co zatem zrobić jeśli chcemy naszą stworzoną postać animować przy użyciu motion capture? W przypadku Maya nie stanowi to problemu. Program posiada narzędzia do synchronizacji ruchu postaci z danymi uzyskanymi przy użyciu systemów MoCap. Dzięki temu dostajemy bardzo realistyczne i płynne animacje. Wszystko odbywa się w środowisku 3D, gdzie będziemy mieli pełną kontrolę nad każdą częścią ciała naszej postaci.

autodesk maya import postaci i retageting

Aby rozpocząć proces animowania postaci w Maya z wykorzystaniem Motion Capture, potrzebujemy najpierw pliku .fbx zawierającego dane ruchowe zebrane przez system MoCAP (np. Xsens). Następnie importujemy ten plik do programu i przypisujemy go do wcześniej stworzonej postaci. Za pomocą dostępnych narzędzi modyfikujemy zgromadzone dane oraz dopracowujemy drobne niedoskonałości i błędy.

autodesk maya import postaci i retageting 1


Animacje Motion Capture z systemu Xsens – jak stworzyć postać?

Tworzenie postaci w Autodesk Maya i Character Generator pod motion capture to niezwykle ważne elementy w produkcji animacji. Pozwalają one na stworzenie realistycznych postaci, które poruszają w naturalny sposób. Istnieją różne sposoby tworzenia postaci, jednak zastosowanie technologii MoCAP pozwala na bardzo precyzyjne uchwycenie ruchu i jego naturalne odwzorowanie.

W celu uzyskania jak najlepszej jakości animacji z MoCAP (system Xsens), należy pamiętać o kilku aspektach. 

  • Przede wszystkim trzeba zadbać o prawidłową rejestrację ruchu na systemie inercyjnym Xsens (czujniki rozmieszczone na ciele aktora rejestrują ruch) oraz odpowiednio retargetować pod niego model postaci. 
  • Należy też pamiętać, iż system Xsens służy do rejestracji ruchu postaci humanoidalych. Wynika to z faktu, iż szkielet, którego animację otrzymujemy w wyniku każdego nagrania, jest oparty o model Międzynarodowego Stowarzyszenia Biomechaniki (ISB – International Society of Biomechanics)
  • Następnie wykonywana jest obróbka danych, czyli usunięcie ewentualnych niedokładności w ruchu. Szczęśliwie dla użytkownika, system Xsens jest niezwykle precyzyjny w rejestrowaniu ruchu aktora, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości animacji relatywnie niskim nakładem pracy animatorów. Ci z kolei mogą spożytkować zaoszczędzony czas na inne aspekty pracy twórczej, np. wykonanie większej liczby prób przed wybraniem ostatecznej wersji sekwencji ruchowej.

MVN Animate Xsens livestream MoCap do Maya


Podsumowanie

Tworzenie postaci w Autodesk Maya i Character Generator dla Motion Capture to bardzo pomocne narzędzia dla animatorów. Maya umożliwia tworzenie postaci wysokiej jakości, natomiast Character Generator oferuje darmowe modele gotowe do użycia. Dzięki systemowi MoCAP, animacja postaci wygląda realistycznie i naturalnie. To idealne rozwiązanie dla projektów filmowych czy gier komputerowych.

 

Maya i Character Generator tworzenie postaci z wykorzystaniem danych motion capture obejrzyj webinar