Menu

Tips&Tricks: Uzyskiwanie dostępu do pomocy technicznej na koncie Autodesk

Naucz się jak korzystać ze wsparcia technicznego udzielanego przez Autodesk z poziomu konta użytkownika


Pomoc techniczna Autodesk

Opcja dostępu do wsparcia technicznego z poziomu konta użytkownika pojawi się tylko dla klientów Maitenance Plan i subskrybentów oprogramowania.

  1. Zaloguj się do konta Autodesk  https://accounts.autodesk.com/
  2. Wybierz zakładkę Zarządzanie do wyświetlenia produktów i usług.
  3. Ustaw wskaźnik na panelu w menu Obsługa i wybierz opcję „Wyświetl moje przypadki wsparcia” z menu opcje.

 

pomoc Autodesk


Jeśli jeszcze ani razu nie zgłaszałeś prośby o wsparcie

W takim przypadku należy wybrać  opcję: Kontakt ze  wsparciem. Wyświetli się strona z opcjami, do wybrania tematu pomocy: wybierz temat pomocy. Następnie należy wypełnić formularz zgodnie z wytycznymi.

pomoc AutodeskJeśli korzystałeś już z pomocy, załóż nowy temat pomocy

1. Wybierz tematu pomocy technicznej najlepiej opisujący problem.

pomoc Autodesk

 

2. Wprowadź wymagane informacje  (oznaczone kolorem czerwonym). Uwaga: te informacje zmieniają się w zależności od wybranego tematu. Pamiętaj aby podać maksymalną ilość informacji, to zagwarantuje otrzymanie zwrotnie najlepszej pomocy.

pomoc Autodesk

 

3. Dołącz wszystkie pliki (np. zrzuty ekranu lub pliki dziennika, które mogą pomóc działowi wsparcia technicznego), klikając Przeglądaj. Kliknij przycisk Prześlij po zakończeniu przetwarzania żądania.

pomoc AutodeskWyświetlanie historii spraw z prośbami o pomoc

1. Wybierz zakładkę Obsługa: Moje przypadki wsparcia.

2. Wybierz kartę: Widok przypadków. Pojawi się lista złożonych zgłoszeń.

pomoc Autodesk

3.  Dostępne są opcje wyszukiwania zgłoszeń:

  • wyszukiwanie z użyciem daty wysłania zgłoszenia,
  • słowo kluczowe lub ID przypadku.

Zgłoszenia znajdują się również na Twojej skrzynce e-mail jako wiadomości e-mail z potwierdzeniem, które otrzymujesz po wysyłaniu zgłoszenia.

4. Po zakliknięciu numeru Identyfikacyjnego zgłoszenia, można zapoznać się ze szczegółami zgłoszenia.

 

Opracowanie/ Źródło: PCC Polska/ Autodesk