Menu

Teselacja w Mudboxie, czyli sprytne zagęszczanie siatki – TIPS & TRICKS

Teselacja (ang. Tesselation) jest to dzielenie wygenerowanych podczas tworzenia obiektu 3D wielokątów na mniejsze. Dzięki temu obiekt może zostać dokładniej narysowany. Teselacja została zaimplementowana do najnowszych wersji Maya oraz Mudbox.


Dokładniejsze projekty dzięki teselacji

Dziś skupimy się na możliwościach tego drugiego. Wiele narzędzi do sculptingu otrzymało możliwość teselacji modyfikowanego obszaru, dzięki czemu siatka jest w miarę potrzeb dynamicznie dzielona.

 

Daje to użytkownikowi pełną dowolność jeśli chodzi o sculpting, gdyż teselacja zagęszcza siatkę tylko tam, gdzie jest to wymagane, omija to całkowicie potrzebę zagęszczenia siatki całego obiektu.

Przykład użycia narzędzia Grab bez teselacji:
Przykład użycia narzędzia Grab z teselacją:
W tym przypadku zastosowano również narzędzie Sculpt z włączona teselacją, widać tutaj wyraźnie zagęszczoną siatkę w miejscu zastosowanego sculptingu.

Źródło: Patryk Konieczny, PCC Polska

Wprowadzenie teselacji do Mudbox’a pozwala na niemalże nieograniczone możliwości tworzenia postaci i obiektów. Dzięki czemu możemy stworzyć idealną bazę dla podstawowego mesha jak i uzyskać niesamowite UV mapy.

Poniżej zdjęcie obiektu, na którym widać różne gęstości i podziały siatki w zależności od tego gdzie użyto teselacji.

Źródło: Patryk Konieczny, PCC Polska
Źródło: Patryk Konieczny, PCC Polska