Menu

Automatyczne usuwanie duplikujących się linii w AutoCAD-zie – TIPS & TRICKS

Czy zdarzyło Ci się stworzyć lub otrzymać plik DWG / DXF, w którym zauważyłeś nakładające się obiekty? Chciałbyś pozbyć się ich raz na zawsze?


OVERKILL, czyli automatyczne kasowanie nakładających się obiektów w programie AutoCAD i AutoCAD LT

Krótkie linie, łuki i splajny, które ukrywają się pod większymi obiektami na tej samej warstwie już nie muszą Cię frustrować podczas prac projektowych. Wystarczy, że skorzystasz z funkcji OVERKILL!W poniższej instrukcji przedstawiono sposób wykorzystania funkcji OVERKILL na rysunku zawierającym nakładające się linie :

1. Na warstwie „ramka” dorysowano 3 krótkie linie, które zostaną przykryte prostokątem o wymiarach kartki a4 (210 x 297).

overkill 1

2. Narysowano prostokąt na tej samej warstwie, który skutecznie zakrył krótkie linie – plik jest gotowy do naprawy!

overkill 2

3. Wpisz w oknie poleceń overkill, następnie wskaż zakres, w którym chcesz usunąć duplikujące się elementy.
Podpowiedź: przeciągając zakres z prawej strony do lewej strony nie musisz zaznaczać całego obiektu, AutoCAD zrobi to automatycznie.
Po zaznaczeniu obszaru wcześniej narysowane krótkie linie zostały wyszczególnione jaśniejszym kolorem.

overkill 3

4. Jeżeli zaznaczyłeś obszar naciśnij ENTER. Tym sposobem włączysz narzędzie, w którym będziesz mógł zdefiniować tolerancję, zignorować właściwości obiektu takie jak: kolor, warstwa, rodzaj linii, skala rodzaju linii, szerokość linii, grubość, przezroczystość, styl wydruku, materiał.

overkill 4


5. Sprawdzenie poprawności narzędzia – wykasowano ramkę:

overkill 5


Wszystkie zbędne linie zostały wykasowane. Narzędzie zadziałało poprawnie:

overkill 6Kolejną korzyścią oprócz usunięcia zbędnych (powielonych) elementów w rysunku DWG / DXF jest zmniejszenie rozmiaru pliku. W przypadku większych projektów funkcja OVERKILL może skutecznie przyspieszyć wydajność pracy w programie AutoCAD.
Do usunięciu nakładających się linii w celu zmniejszenia rozmiaru pliku zalecane jest wykonanie polecenie USUŃ które usunie wszelkie nieużywane elementy i obiekty z rysunku.

Źródło: PCC Polska / Autodesk