Menu

AutoCAD i współpraca z arkuszem kalkulacyjnym – Tips & Tricks

Czy chciałbyś szybko przenieść dane z arkusza kalkulacyjnego w swoim projekcie programu AutoCAD? Czy masz przeczucie, że ręczne przepisywanie tabeli jest szalonym pomysłem? Masz rację! Skorzystaj z generatora tabel lub po prostu ją przekopiuj za arkusza kalkulacyjnego!


AutoCAD i współpraca z arkuszem kalkulacyjnym

 

Metoda 1: Generator Tabel

1. W zakładce NARZĘDZIA GŁÓWNE w karcie OPIS wybierz narzędzie TABELA.

„Tabela jest obiektem złożonym zawierającym dane zorganizowane w wiersze i kolumny. Można ją utworzyć na podstawie pustej tabeli lub stylu tabeli. Tabelę można także powiązać z arkuszem programu Microsoft Excel”.

Import pliku Excel
2. W opcjach wstawiania wybierz Z ŁĄCZA DANYCH i kliknij w ikonę menedżera łącza.
Wstawianie danych z arkusza
3. Utwórz nowe łącze danych programu Excel.
AutoCAD - wstawianie łącza danych
4. Podaj nazwę łącza danych i kliknij OK.
Nazwa łącza danych
5. Wskaż lokalizację pliku programu Microsoft Excel.
Import pliku Excel
6. Określ punkt wstawienia i klikając lewym przycisiem myszy w wybrane miejsce.
Określenie punktu wstawienia
7. Tabela została poprawnie wstawiona.
Tabela

8. Arkusz Microsoft Excel, z którego zostały zaimportowane dane jest zsynchronizowany z programem AutoCAD. Oznacza to, że w momencie zmiany danych w arkuszu wystarczy odświeżyć dane w AutoCADzie.

Aby tego dokonać wystarczy zaznaczyć którąkolwiek komórkę lewym przyciskiem myszy, następnie kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać ŁĄCZA DANYCH, POBIERZ ZMIANY Z PLIKU ŹRÓDŁOWEGO.

AutoCAD aktualizacja łącza danych
9. Dane zostaną zaktualizowane.
Zaktualizowana tabela

Metoda 2: Bezpośrednie kopiowanie danych z arkusza

1. W arkuszu kalkulacyjnym zaznacz potrzebne dane i skopiuj je (Ctrl + c).

 

Kopiowanie danych z arkusza
2. W programie AutoCAD / AutoCAD LT skorzystaj z funkcji WKLEJ (Ctrl + v)
Wklejanie danych z arkusza
3. Wybierz styl czcionki i kliknij OK.
Tabela wklejona

W przeciwieństwie do metody pierwszej – tabela nie będzie zsynchronizowana z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel. Oznacza to, że po wprowadzeniu zmianach w arkuszu będzie należało ponownie skopiować i wkleić dane do programu AutoCAD.

Źródło: Jakub Piwowar | PCC Polska