style wymiarowania idw

Mam otwarty rysunek idw w Inventorze. Jeżeli chcę zmienić dokładność wymiaru, otwieram Okno Edytora Stylów, a następnie zmieniam dokładność np. zero miejsc po przecinku i zapisuję. Mogę tak zrobić tylko dla bieżącego rysunku. Jak to zrobić aby otwarty nowy rysunek (szablon) miał już ustawioną dokładność zero miejsc po przecinku? Jak zrobić żeby rysunek idw Inventora miał zapisane style wymiarowania?
Czytaj więcej