ReCap

Chmura punktów jest dużą kolekcją punktów umieszczonych w trójwymiarowym układzie współrzędnych. Zebrane przez skanery laserowe 3D lub poprzez inne technologie, miliony istniejących punktów konstrukcji, tworzą reprezentacje punktów 3D.

Czytaj więcej

Pliki chmur punktów wspomagają proces projektowania, udostępniając rzeczywisty kontekst, w którym można odtworzyć obiekty odniesienia lub wstawić dodatkowe modele. Po dołączeniu chmury punktów do rysunku, można użyć ich jako wskazówek dla rysunku, zmienić sposób wyświetlania lub zastosować stylizację kolorystyczną w celu rozróżnienia elementów.
Czytaj więcej

Autodesdk ReCap pozwala architektom, inżynierom i wykonawcom tworzyć inteligentne zbiory danych 3D ze skanów laserowych i fotografii.

Czytaj więcej