Menu

Funkcje w Inventor 2015

Nowości Autodesk Inventor 2015 – POŁĄCZENIE – nowe wiązania elementów w zespole i wzajemny ruch.
Czytaj więcej

Edycja bezpośrednia – możliwość wprowadzania zmian do części 3D bez względu na źródło pochodzenia modelu.
Czytaj więcej