Error [0.0.0]

Czy po wgraniu nowego pliku licencji z wersją 2015 do managera licencji, program nie działa? Pojawił się komunikat z błędem 0.0.0.? 
Czytaj więcej