Edycja bezpośrednia

PCC Polska z siedzibą we Wrocławiu zaprasza wszystkie osoby związane z procesem projektowania produktu na bezpłatne warsztaty z oprogramowania Inventor dla początkujących i zaawansowanych.
Czytaj więcej

Edycja bezpośrednia – możliwość wprowadzania zmian do części 3D bez względu na źródło pochodzenia modelu.
Czytaj więcej