Cached Playback

W najnowszej wersji Maya Playblast już nie jest konieczny w celu szybkiej oceny danej sekwencji. Cached Playback zmienia i przyspiesza sposób pracy animatorów. Zobacz co się zmieniło!
Czytaj więcej