Menu

Błąd pod Windows 7

Na niektórych systemach operacyjnych Windows pojawia się problem z automatycznym wyłączeniem serwera licencji dla V-Ray. Problem dotyczy współdziałania V-Ray 2.0 oraz V-Ray 3.0 dla 3ds Max i systemów Windows.

Czytaj więcej