Autodesk Animation Store

Autodesk przy współpracy z firmą Mixamo wprowadził usługę Animation Store w produktach 3ds Max oraz 3ds Max Design (wersje 2013 i wyższe). Opcja ta pozwala na zakup gotowych postaci oraz animacji bez wychodzenia z programu.
Czytaj więcej