Android

 

Aplikacja Autodesk ForceEffect Motion pozwala sprawdzać poprawność funkcjonowania ruchomych zespołów mechanicznych bezpośrednio na urządzeniach mobilnych. 
Czytaj więcej