Symulacja Dynamiczna – Ruch zespołu po zadanym torze