Menu

Studium: AutoCAD z zestawem narzędzi mechanicznych przyspiesza pracę o 65%!

Pracujesz w 2D i chciałbyś poprawić produktywność nawet o 65%? To możliwe, pracując na AutoCAD-zie ze specjalistycznymi zestawami narzędzi. Sprawdź przykładowy test.


AutoCAD Mechanical – test wydajności

 

Według badań zleconych przez Autodesk projektowanie elementów mechanicznych w programie AutoCAD Mechanical jest wydajniejsze aż o 65% w porównaniu do tradycyjnego AutoCADa.

AutoCAD Mechanical dostępny jest w dwóch wariantach:

– w subskrypcji AutoCAD ze specjalistycznymi zestawami narzędzi,

– w subskrypcji Product Design & Manufacturing Collection.


Porównanie obu produktów dotyczy jednej z firm, która projektuje maszyny, plany fabryki i uaktualnia starsze dane w 2D. Podczas badania testerzy mieli za zadanie zmienić jedną z maszyn w planach fabryki.

W tradycyjnym AutoCAD-zie wyniki wypadły następująco:

Zadania % Czas (godziny)
Wyszukiwanie / wstawianie danych projektu 6% 4.2
Wyszukiwanie / wstawianie standardowych części 3% 2.1
Wyszukiwanie / wstawianie części zamiennych 2% 1.4
Wyszukiwanie  danych z innych projektów 2% 1.4
Ładowanie danych 2% 1.4
Import danych (inne formaty CAD) 2% 1.4
Tworzenie koncepcji 15% 10.5
Szczegółowość koncepcji 10% 7.0
Obliczenia 2% 1.4
Strukturyzacja danych (warstwa, bloki, odnośniki …) 8% 5.6
Wyszczególnienie danych poza złożeniem 5% 3.5
Modyfikowanie 15% 10.5
Wymiary 9% 6.3
Adnotacje 9% 6.3
Zestawienie materiałów 8% 5.6
Eksport danych 2% 1.4

100%

70.0


Porównanie zadań w AutoCAD-ach

Podczas badania testerzy mieli do wykonania 11 zadań:

1. Zaprojektowanie nowego zacisku do zrobotyzowanego podajnika (oszczędność czasu = 45%)

Korzyści: automatyczne zarządzanie warstwami podczas tworzenia rysunku umieszcza elementy na właściwych warstwach, zachowując odpowiednie kolory i właściwości linii

Zadania do wykonania:

■ Załaduj istniejące dane

■ Napraw istniejące dane

■ Utwórz nowy zacisk za pomocą narzędzi takich jak warstwy, bloki, linie konstrukcyjne, standardowe funkcje

■ Otwórz podzespół

Szczegółowe wyniki (w minutach) AutoCAD vs AutoCAD Mechanical:

Projektowanie zacisku AutoCAD AutoCAD Mechanical
Przygotowanie istniejących danych 08:25 06:45
Tworzenie nowej koncepcji 12:35 05:25
Dane struktury 03:30 01:20

 

AutoCAD Mechanical – Automatyczne zarządzanie warstwami

2. Detalowanie i optymalizacja nowego zacisku do podajnika (oszczędność czasu = 46%)

Korzyści: dodatkowe opcje rozszerzające podstawowy program AutoCAD

Zadania do wykonania:

■ Pozycja kontrolna z ograniczeniami

■ Optymalizuj geometrię

■ Zmodyfikuj geometrię po obu stronach

Szczegółowe wyniki (w minutach) AutoCAD vs AutoCAD Mechanical:

AutoCAD AutoCAD Mechanical
Kontroluj pozycje 04:10 04:10
Utwórz dane referencyjne 03:00 00:30
Zoptymalizuj zacisk 15:20 08:20
Kompletny montaż 11:00 05:10

AutoCAD Mechanical – Detalowanie3. Przygotowanie zespołu wraz z detalami (oszczędność czasu = 86%)

Korzyści: rozpoznawanie identycznych części w widokach 2D nawet, gdy są ukryte.

Zadania do wykonania:

■ Zmodyfikuj zacisk

■ Zaktualizuj dane w tle

Szczegółowe wyniki (w minutach) AutoCAD vs AutoCAD Mechanical:

AutoCAD AutoCAD Mechanical
Zmodyfikuj kontur tła 06:20 00:50
Zmodyfikuj otwory w zacisku 03:00 01:10
Zaktualizuj kontur tła 5:00 00:00

AutoCAD Mechanical – Przygotowanie zespołu wraz z detalami

4. Obliczanie sił w mechanizmie (oszczędność czasu – 80%)

Korzyści: obliczenia statyczne umożliwiające m.in. analizę geometrii 2D

AutoCAD Mechanical – obliczanie sił w mechanizmie

5. Połączenie zacisku z wałem (oszczędność czasu = 71%)

Korzyści: generator wałów

Zadania do wykonania:

■Utwórz wałek, aby połączyć zaciski po obu stronach

■ Dodaj standardowe części, aby utrzymać wałek na swoim miejscu i przenieś moc

Szczegółowe wyniki (w minutach) AutoCAD vs AutoCAD Mechanical:

AutoCAD AutoCAD Mechanical
Utwórz wał 08:10 03:30
Ułóż łożyska i klucze równoległe 06:20 00:40
Zmodyfikuj wał, aby dostosować go do wybranych łożysk ślizgowych 03:30 01:10

AutoCAD Mechanical – generator wałów

6. Finalizacja zespołu (oszczędność czasu = 6%)

Korzyści: dodatkowe funkcje zwiększają korzyści z zaawansowanych narzędzi dostępnych już w podstawowym programie AutoCAD

AutoCAD Mechanical – finalizacja zespołu

7. Dodanie kół pasowych i pasów (oszczędność czasu = 70%)

Korzyści: automatyczne wstawianie części zgodnych ze specyfikacją, oraz raporty i niezbędne obliczenia

Zadania do wykonania:

■Dodaj koła pasowe i pasek

■ Dodaj koło pasowe regulatora

■ Oblicz prawidłową pozycję, aby móc zamówić znormalizowany typ i długość pasa

Szczegółowe wyniki (w minutach) AutoCAD vs AutoCAD Mechanical:

AutoCAD AutoCAD Mechanical
Dodaj koła pasowe 05:40 02:10
Dodaj pas 08:00 02:50
Dodaj koło pasowe regulatora 05:40 02:40
Zoptymalizuj położenie koła pasowego regulatora 10:20 01:30

AutoCAD Mechanical – dodawanie kół pasowych i pasów

8. Zamocowanie obejmy zacisku wkrętami (oszczędność czasu = 77%)

Korzyści: wbudowana biblioteka 700 000 standardowych części, 100 000 wstępnie narysowanych elementów standardowych i 8000 wstępnie narysowanych otworów

Zadania do wykonania:

■ Wprowadź śruby

■ Dodaj otwory do komponentów

Szczegółowe wyniki (w minutach) AutoCAD vs AutoCAD Mechanical:

AutoCAD AutoCAD Mechanical
Wyszukaj właściwy rozmiar śruby 05:10 01:50
Dodaj otwory do części 02:30 00:00
Pełny widok z „breakoutem” i włazem 05:00 02:10
Wstaw drugi łącznik śrubowy w trybie ukrytym 10:20 01:10

AutoCAD Mechanical – zamocowanie obejmy zacisku wkrętami

9. Przygotowanie rysunków produkcyjnych zespołu (oszczędność czasu = 68%)

Korzyści: narzędzia umożliwiające automatyczne tworzenie listy części i zestawienia komponentów (BOM); lista podczas edycji projektu jest na bieżąco automatycznie aktualizowana

Zadania do wykonania:

■ Wstaw krawędź rysunkową

■ Wstawianie balonów

■ Wstaw list materiałowych

Szczegółowe wyniki (w minutach) AutoCAD vs AutoCAD Mechanical:

AutoCAD AutoCAD Mechanical
Wstaw krawędź rysunkową 01:00 01:00
Wstawianie dymków 08:40 02:10
Wstaw list materiałowych (BOM) 05:20 01:40

10. Przygotowanie rysunku produkcyjnego zacisku i wału (oszczędność czasu = 62%)

Korzyści: Wygodne edytowanie elementów bez konieczności usuwania i ponownego rysowania.

AutoCAD Mechanical – przygotowanie rysunku produkcyjnego zacisku i wału

11. Modyfikowanie wału na rysunku części i rysunku złożeniowym (oszczędność czasu = 44%)

Korzyści: superpolecenia pozwalają przyspieszyć wykonywane operacje poprzez wykorzystanie informacji o obiektach

AutoCAD Mechanical – modyfikowanie wału na rysunku części i rysunku złożeniowym

 

Źródło: Jakub Piwowar | PCC Polska; Autodesk