Menu

SpacePilot PROPełna kontrola


Doskonałość w projektowaniu dla inżynierów

SpacePilot PRO firmy 3Dconnexion jest prawdziwie profesjonalną myszką 3D, stworzoną by przodować w dzisiejszych wysoce wymagających środowiskach programów 3D. Urządzenie pozwala osiągnąć więcej dzięki kombinacji zaawansowanych i wszechstronnych cech, takich jak:Asystent LCD

Kolorowy wyświetlacz LCD oferuje przeglądanie e-maili* (*Microsoft Outlook 2003 lub wyższy wymagany na komputerze głównym), zadań i wpisów w kalendarzu, pokazuje przypisane klawiszom komendy i bieżące ustawienia nawigacji, zapewniając szybki dostęp do ważnych informacji bez konieczności przerywania toku pracy.


Zaawansowana Nawigacja MCAD

SpacePilot™PRO posiada najnowszą, zaawansowaną technologię opartą na sześciu stopniach swobody ruchu (6DoF). Delikatny nacisk, pociągnięcie, obrócenie lub nachylenie kompaktowego drążka urządzenia generuje płynny ruch przesuwania, przybliżania, oddalania i rotacji modeli 3D. Przypomina to sięgnięcie w głąb ekranu i trzymanie modelu w dłoni. Klawisze Szybkiej Nawigacji (QuickView Navigation Keys) drugiej generacji zapewniają szybki dostęp do 32 standardowych widoków gwarantując niezrównany poziom kontroli, który usprawnia badanie modelu, co prowadzi do szybszego wykrywania błędów i lepszej jakości projektów.


Prosta i skuteczna kontrola aplikacji CAD

Pięć nowych, w pełni konfigurowalnych, dwufunkcyjnych Inteligentnych Klawiszy Funkcyjnych oferuje stały dostęp do dziesięciu najczęściej używanych komend. SpacePilot™PRO rozpoznaje aktywną aplikację oraz środowisko/tryb pracy oraz automatycznie wyznacza odpowiednie komendy. Kolorowy wyświetlacz LCD pokazuje przypisaną do klawisza funkcyjnego komendę, zapewniając tym optymalny tok pracy.


Wyższy komfort

Precyzyjnie wykończone, wyprofilowane miejsce na nadgarstek doskonale ustawia rękę, a kompaktowy drążek kontrolera układa palce w idealnej pozycji umożliwiającej precyzyjną i łatwą kontrolę. Najczęściej używane klawisze funkcyjne są ergonomicznie rozmieszczone, zapewniając komfortową pracę nawet podczas długich sesji.Skontaktuj się z nami

SpacePilot PRO – Cechy i Korzyści


Opatentowana przez 3Dconnexion technologia sześciu stopni swobody ruchu (6DoF) – płynna i intuicyjna kontrola modeli i scenerii 3D
Asystent LCD – mniej przerw w pracy i wieksze skupienie na aplikacji CAD
Klawisze szybkiej nawigacji (QuickView Navigation) drugiej generacji – natychmiastowy dostęp do 32 standardowych widoków, które pomagają szybciej wykrywać błędy, przeglądać i prezentować projekty
Dwufunkcyjne Inteligentne Klawisze Funkcyjne – łatwy dostęp do 10 komend aplikacji, co gwarantuje optymalny tok pracy
Ergonomiczne miejsce na nadgarstek – maksymalny komfort i większe skupienie nawet podczas długich sesji projektowych


Technologia 6DoF firmy 3Dconnexion

Kluczem do płynnej i intuicyjnej nawigacji w 3D oferowanej przez SpacePilot’a PRO jest zaawansowany, opatentowany sensor o sześciu stopniach swobody ruchu (6DoF). Z precyzją cztery razy większą niż w poprzedniej wersji, najnowszy sensor potrafi wyczuć ruch wielkości 4 mikrometrów (to około 1/25 ludzkiego włosa!).


Drążek 3Dconnexion

Prosty nacisk, pociągnięcie, obrócenie czy przechylenie kompaktowego drążka kontrolera generuje przesunięcie, przybliżenie/oddalenie i rotację modelu 3D. Przypomina to sięgnięcie wgłąb ekranu i trzymanie modelu w dłoni. Ten niespotykany dotąd poziom kontroli wspomaga badanie obiektów, co prowadzi do lepszego i szybszego wykrywania błędów oraz poprawy jakości projektów.


Asystent LCD

Kolorowy wyświetlacz LCD pokazuje komendy przypisane do klawiszy funkcyjnych, status ustawień nawigacji oraz uruchomione aplety, zapewniając szybki dostęp do ważnych informacji bez konieczności przerywania toku pracy. Wyświetlacz LCD urządzenia SpacePilot PRO oparty jest na otwartej budowie software’u, co zachęca do dalszych unowocześnień apletów klienta.


Aplety 3Dconnexion

Aplety to mini aplikacje, specyficzne dla SpacePilot’a™PRO, które uruchomione są na komputerze, a ich dane wyświetlane są na LCD. Aplety te mają różne funkcjonalności, od narzędzi biurowych do wyświetlania przypisanych poszczególnym klawiszom funkcji. Poniższe aplety wspierane są przez domyślne narzędzia: Klawisze Funkcyjne, Poczta Outlook, Kalendarz Outlook, Zadania Outlook, RSS.


Aplet Klawisza Funkcyjnego

Aplet klawisza funkcyjnego wyświetla komendy, które przypisane są do Inteligentnych Klawiszy Funkcyjnych. SpacePilot™PRO zapisanych ma kilka domyślnych profili funkcyjnych przypisanych do klawiszy w najpopularniejszych aplikacjach 3D, takich jak CATIA™, NX™, SolidWorks™, Inventor™ i Pro/ENGINEER™, Solid Edge, 3ds Max, Maya, Softimage i Sketch Up. Funkcje przypisane do klawiszy funkcyjnych można w prosty sposób dostosowywać do własnych potrzeb wykorzystując do tego panel kontrolny 3DxWare.


Aplet poczty internetowej

Aplet poczty internetowej otrzymuje informacje z programu MicrosoftOutlook. Wyświetlana jest lista ostatnio otrzymanych e-maili, ułożona według daty i godziny otrzymania. Przy każdym e-mailu pokazane jest nazwisko nadawcy i temat listu. Naciśnięcie klawisza OK przy wybranym e-mailu otwiera tego e-maila w Outlooku, co widoczne jest na monitorze głównego komputera. Na wyświetlaczu LCD przeglądać można również wpisy w liście zadań i w kalendarzu.


Widoki standardowe

 •  Trzy przyciski umożliwiają wybór każdej strony modelu (sześć widoków)
 •  Etykieta Krótkiego Nacisku Długiego Nacisku
 •  T / B Widok z góry Widok z dołu
 •  F / Bk Widok z przodu Widok z Tyłu
 •  R / L Widok z prawej Widok z lewej


Dwa widoki izometryczne

ISO1 pokazuje model z górnej/przedniej/prawej strony ustawiając się z przodu. ISO2 pokazuje model z górnej/tylniej/lewej strony ustawiając się z przodu.


Klawisz Rotacji 90-stopniowej

Krótki nacisk obraca widok o 90 stopni ruchem wskazówek zegara. Długi nacisk obraca widok o 90 stopni ruchem odwrotnym do wskazówek zegara.


Klawisze Ustawień Nawigacji

W trakcie procesu rozwoju modeli 3D projektanci mogą chcieć ograniczyć nawigację do wybranej płaszczyzny lub osi. Na przykład, przy pracy nad dwuwymiarowym szkicem profilu 3D wygodnie jest wyłączyć rotację i korzystać tylko z funkcji przesuwania, przybliżania i oddalania obiektu.

Klawisze ustawień nawigacji na urządzeniu SpacePilot PRO pozwalają użytkownikom personalizować sposób pracy kontrolera przez ograniczanie nawigacji do określonych osi. Status każdego ustawienia wyświetlany jest na wyświetlaczu dzięki apletowi klawisza funkcyjnego.


Klawisz Dominant (Górny Przycisk)

Tryb dominant filtruje wszystkie ruchy skupiając się na danych pochodzących z osi najbardziej aktywnej w danym momencie.


Klawisz Przesuwanie i Zoom (Środkowy Przycisk)

Wyłącza ruch translacyjny wzdłuż trzech głównych osi – model może być tylko obracany.


Klawisz Rotacji (Dolny Przycisk)

Poprzez wyłączenie rotacji użytkownicy mogą skupić się na płynnym, równoczesnym przesuwaniu i przybliżaniu/oddalaniu. Jest to idealny sposób pracy w trybie szkicowania oraz przy szybkim przeglądaniu standardowych widoków modelu.


Klawisz Szybkości

Dostosowywanie szybkości nawigacji na urządzeniu SpacePilot™PRO zmienia ilość siły, której trzeba użyć w pracy z kontrolerem by poruszyć model lub scenę. Zmniejszanie szybkości umożliwia bliższą i bardziej szczegółową analizę projektów, a zwiększenie szybkości usprawnia przeglądanie i prezentację projektów.


Inteligentne Klawisze Funkcyjne

Każde środowisko/tryb pracy w aplikacja MCAD, takie jak szkicowanie, projektowanie części czy złożenia ma własny zestaw narzędzi i procesów. SpacePilot PRO automatycznie rozpoznaje aktywną aplikację i środowisko/tryb pracy i przypisuje 10 wybranych komend aplikacji do dwufunkcyjnych Inteligentnych Klawiszy Funkcyjnych**.

Komendy te są pokazane na kolorowym wyświetlaczu LCD. Ten płynny proces gwarantuje, że właściwe narzędzia dostępne są we właściwym czasie i nie ma już potrzeby używać standardowej myszki czy klawiatury do wybierania komend. Użytkownicy mają zapewniony prawdziwie płynny tok pracy.

 •  Krótki nacisk aktywuje pierwotne funkcje klawisza (komendy 1-5).
 •  Długi nacisk (naciśnij i przytrzymaj) aktywuje wtórne funkcje klawisza komendy 6-10).

Użytkownicy mogą w prosty sposób dostosowywać Inteligentne Klawisze Funkcyjne SpacePilot’a PRO do swoich preferencji. Dodatkowo, wszystkie inne klawisze funkcyjne (oprócz klawiszy wyświetlacza) mogą być również dowolnie zaprogramowane, co daje użytkownikom możliwość przypisania w sumie 31 komend.


Profesjonalnie zaprojektowane miejsce na nadgarstek

Precyzyjnie wykończone, wyprofilowane miejsce na nadgarstek układa rękę w naturalnej, wygodnej pozycji. Symetryczność SpacePilot’a PRO oznacza natomiast, że jest on odpowiedni zarówno dla osób prawo- jak i leworęcznych.


Klawisze pomocnicze klawiatury

Wygodne klawisze Ctrl, Shift, Alt i Esc pozwalają użytkownikom nawigować modelami 3D i mieć równocześnie dostęp do specjalnych funkcji aplikacji lub możliwości edytowania. To znacznie zmniejsza potrzebę przenoszenia ręki ze SpacePilot’a PRO na klawiaturę co daje bardziej zoptymalizowany tok pracy.


Standardowe klawisze Myszki 3D

Klawisz Fit przywraca model na środek ekranu, klawisz Menu otwiera panel 3DxWare lub panel kontrolny odpowiedni dla włączonej aplikacji, który daje dostęp do ustawień SpacePilot™PRO.

** Domyślne profile Inteligentnych Klawiszy Funkcyjnych oraz wsparcie dla Klawiszy Szybkiej Nawigacji (QuickView Navigation, 32 widoki) dostępne są dla następujących aplikacji: CATIA V5/V6, NX, SolidWorks, Inventor, Pro/ENGINEER, Solid Edge, 3dx Max, Maya, Softimage oraz SketchUp.


Skontaktuj się z nami

Specyfikacja Techniczna


Opatentowana przez 3Dconnexion technologia sześciu stopni swobody ruchu (6DoF)
Asystent kolowego wyświetlacza LCD

 •  Wielkość obrazu (szerokość x wysokość): 49.96mm x 37.72mm / 1.96” x 1.48”
 •  Rozdzielczość / głębokość koloru: 320×240 / 262,144
Klawisze szybkiej nawigacji (QuickView Navigation) drugiej generacji (32 standardowe widoki)
4 klawisze ustawień nawigacji (szybkość, rotacja, przesuwanie/zoom, tryb dominujący)
5 dwufunkcyjnych inteligentnych klawiszy funkcyjnych (dostęp do 10 komend)
Klawisze pomocnicze klawiatury (Ctrl, Alt, Shift, Esc)
31 programowalnych klawiszy
Pelnowymiarowe, ergonomicznie zaprojektowane miejsce na nadgarstek
Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 231mm x 150mm x 58mm / 9.1” x 5.9” x 2.3”
Waga: 880g / 1.94lb
Gwarancja: 3 lata


Skontaktuj się z nami

Minimalne wymagania sprzętowe


Windows XP Professional SP2 (x86), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista (wszystkie wersje, x86 and x64)
Linux Redhat Enterprise WS 4, SuSE Linux 9.3, Sun Solaris 8 (SPARC), Sun Solaris 10 (x64)
Microsoft Outlook 2003 lub nowszy wymagany na głównym PC w celu dostępu do emaili, zadań i wpisów w kalendarzu wyświetlanych na LCD
USB 1.1


Skontaktuj się z nami

Wypożycz manipulator do testów

Doświadcz sprawniejszego, bardziej intuicyjnego i efektywniejszego projektowania z profesjonalną myszką 3D firmy 3Dconnexion.


Wypełnij krótki forularz, zarejestruj się już dziś i skorzystaj z 14-dniowych, bezpłatnych i niezobowiązujących do zakupu testów.

Dowiedz się więcej

SpacePilot PRO – cena


Cena produktu zależy od jego wersji, ilości zamówionych sztuk oraz rabatów, jakie jesteśmy w danym momencie zaoferować. Zachęcamy do kontaktu z nami w tej sprawie.


Nasi konsultanci zaproponują optymalną ofertę cenową. Można się z nami skontaktować na kilka róznych sposobów:

 • Rozmowa przez czat (prawy dolny róg strony, w tygodniu w godzinach 8:00 – 16:00)
 • Telefon: 71 347 10 41 (w tygodniu w godzinach 8:00 – 16:00)
 • Formularz kontaktowy (po prawej stronie)
 • Mail na adres: pccpolska@pccpolska.pl


Dlaczego warto?

W ciągu ponad 10 lat obecności na rynku współpracowaliśmy już z ponad dwoma tysiącami klientów. Jako Autodesk Gold Partner jesteśmy w stanie zaoferować Państwu atrakcyjną i konkurencyjną ofertę.


Skontaktuj się z nami


Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.


  Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO i z naszą Polityką prywatności.
  Please prove you are human by selecting the key.  Promocje

  SpacePilot PRO, 5.0 out of 5 based on 1 rating