Menu

Resetowanie aktywacji licencji jednostanowiskowej produktów Autodesk

Jeżeli produkt Autodesk nie chce się włączyć, a jesteś posiadaczem licencji jednostanowiskowej, koniecznie sprawdź jak rozwiązać ten problem!


Resetowanie aktywacji licencji jednostanowiskowej produktów Autodesk

Jeżeli jesteś posiadaczem licencji jednostanowiskowej, może okazać się konieczne zresetowanie licencji w przypadku, gdy:

  • produkt Autodesk nie chce się uruchomić
  • produkt Autodesk nie może się zaktywować
  • produkt Autodesk generuje błędy podczas aktywacji tj. 0015.111 lub nie rozpoznaje numeru seryjnego


I. Włącz widoczność ukrytych plików z pozycji Windows

a) INSTRUKCJA DLA POSIADACZY SUBSKRYPCJI AUTODESK

Przejdź do lokalizacji i usuń następujące elementy:

  • C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT—usuń folder ADUT.
  • C:\ProgramData\FLEXnet—usuń wszystkie pliki rozpoczynające się od „adskflex”.
  • C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\ folder – usuń folder produktu, który nie działa <ProductKey_Version> jeżeli istnieje (np.. 001K1_2019.0.0.F dla AutoCAD 2019)
  • C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Web Services — usuń plik „LoginState.xml”.

Uruchom produkt, alby zresetować aktywację


b) INSTRUKCJA DLA POSIADACZY LICENCJI WIECZYSTEJ AUTODESK

W zależności od wersji systemu Windows przejdź do folderów poniżej i usuń wszystkie pliki rozpoczynające się od „adskflex”:

  • WINDOWS XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet
  • WINDOWS 7/8/10:  C:\ProgramData\FLEXnet

Usunięcie pliku spowoduje zresetowanie informacji aktywacyjnych dla wszystkich zainstalowanych produktów Autodesk.

UWAGA: Jeżeli pojawi się komunikat, że nie można usunąć plików ADSK użyj Menedżera Zadań systemu Windows (ALT + CTRL + DELETE), aby zakończyć proces. LMU.exe

Źródło: Jakub Piwowar, PCC Polska