REGULAMIN PROMOCJI „RABAT 5% ZA LIKE’A” i „RABAT 10% ZA LIKE’A”

REGULAMIN PROMOCJI
„RABAT 5% ZA LIKE’A” i „RABAT 10% ZA LIKE’A”

1.
[Organizator]

Organizatorem promocji jest PCC Polska z siedzibą we Wrocławiu, 51-416, przy ul. Kościerzyńskiej 10. NIP: 899-245-74-50

2.
[Zasady Promocji]

2.1 Aby wziąć udział w promocji, należy pobrać jeden z dwóch kodów rabatowych uprawniających do skorzystania odpowiednio
z 5% rabatu na zakupy w sklepie on-line PCC Polska (sklep.pccpolska.pl/) lub 10% zniżki na ofertę szkoleniową PCC Polska
z siedzibą we Wrocławiu, 51-416, przy ul. Kościerzyńskiej 10, którą zobaczyć można na stronie www.pccpolska.pl/szkolenia/.

2.2 Aby otrzymać kod rabatowy, należy polubić fan page firmy PCC Polska na serwisie społecznościowym facebook
( www.facebook.com/PCCPolska.EksperciCAD/) i zgłosić się do firmy PCC Polska po kod rabatowy drogą mailową,
pisząc na adresy odpowiednio marketing@pccpolska.pl ( po rabat 5%) lub szkolenia@pccpolska.pl  ( po rabat 10%).
Kod rabatowy zostanie przesłany na podany adres e-mail po weryfikacji przez Organizatora polubienia fan page firmy PCC Polska.
Kod rabatowy należy samodzielnie zachować aż do czasu wykorzystania.

2.3 Kody i promocje nie łączą się. Jeden kod rabatowy można wykorzystać tylko raz.
Na jeden adres e-mail może kupon może zostać wysłany tylko jeden raz.

2.4 Z promocji „RABAT 5% ZA LIKE’A” wyłączone są wszelkie produkty Autodesk z rodziny LT.

2.5 Kody rabatowe można realizować w dniach od 16.11.2016 do 29.12.2016.

2.6. Warunkiem zaakceptowania kodu i uzyskania rabatu jest pozostanie fanem fan page PCC Polska
na serwisie społecznościowym facebook: www.facebook.com/PCCPolska.EksperciCAD/

3.
[Przetwarzanie danych osobowych]

3.1 Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika Promocji jest Organizator.

3.2 Danymi niezbędnymi do celów realizacji Promocji i postanowień Regulaminu są: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres e-mail.

3.3 Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.),
Uczestnik Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach Administratora
i podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji i otrzymania kodu rabatowego.

3.5 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.
[Postępowanie reklamacyjne]

4.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Kodów Rabatowych z Promocji „RABAT 5% ZA LIKE’A” i „RABAT 10% ZA LIKE’A”
Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres marketing@pccpolska.pl.

4.2 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres jego profilu na fb, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4.4 Reklamacja rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.5 O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony
za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji.

5.
[Postanowienia końcowe]

5.1 Regulamin Promocji jest dostępny na stronie Promocji na www.pccpolska.pl

5.2 Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów,
którymi są: przedłużenie lub skrócenie okresu trwania Promocji, zmiany przedmiotu Promocji,
ważne przyczyny ekonomiczne lub marketingowe leżące po stronie Organizatora.
Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa uprzednio nabyte przez Uczestników.