REGULAMIN PROMOCJI ‘MIKOŁAJKOWE BONY DO EPMIKU’

REGULAMIN PROMOCJI ‘MIKOŁAJKOWE BONY DO EPMIKU’
SKLEP ON-LINE PCC POLSKA

1.

[Organizator]

Organizatorem promocji jest PCC Polska z siedzibą we Wrocławiu, 51-416, przy ul. Kościerzyńskiej 10. NIP: 899-245-74-50

 

2.

[Zasady Promocji]

2.1 Aby wziąć udział w promocji – otrzymać  eKartę Prezentową zwaną dalej Bonem na zakupy na empik.com – należy dokonać zakupów licencji rocznej, wieloletniej wybranych programów Autodesk z branży Media&Entertainment albo wieczystej (lub jej upgrade’u) oprogramowania V-Ray firmy ChaosGroup w sklepie on-line PCC Polska (sklep.pccpolska.pl/)  w dniach 06.12.2018 – 31.12.2018

2.2. W zależności od rodzaju zakupionej licencji i produktu przyznawane są następujące bony rabatowe (eKarty Prezentowe):

Bon o wartości 100 zł za zakup licencji 1-rocznej programów­­­: 3ds Max, Maya, Motion Builder, V-Ray (dla 3ds Max, Maya), licencji wieczystej: V-Ray dla Revit, V-Ray dla Revit + 5 nodów,  V-Ray dla Revit + 10 nodów lub upgrade’u  licencji wieczystych: V-Ray dla 3ds Max, V-Ray dla 3ds Max + 5 nodów, V-Ray dla 3ds Max + 10 nodów.

Bon o wartości 200 zł za zakup rocznej licencji Media & Entertainment Collection lub 2-letniej licencji programów: 3ds Max, Maya, Motion Builder, V-Ray (dla 3ds Max, Maya, Revit ) lub licencji wieczystych: V-Ray dla 3ds Max, V-Ray dla 3ds Max + 5 nodów, V-Ray dla 3ds Max + 10 nodów.

Bon o wartości 300 zł za zakup 2-letniej licencji Media & Entertainment Collection lub 3-letniej licencji programów: 3ds Max, Maya, Motion Builder, V-Ray (dla 3ds Max, Maya, Revit ).

Bon o wartości 400zł za zakup 3-letniej licencji Media & Entertainment Collection.

2.4 Bon na zakupy na empik.com oraz szczegółowe informacje go dotyczące zostaną przesłane wraz z fakturą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail po weryfikacji przez Organizatora zakupu oprogramowania. Bon na zakupy na empik.com należy samodzielnie zachować aż do czasu wykorzystania. Maksymalny czas na realizację bonu – 1 rok.

2.5 Promocje PCC Polska nie łączą się ze sobą.

 

3.

[Przetwarzanie danych osobowych]

3.1 Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika Promocji jest Organizator.

3.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji zamówienia i udziału w promocji. Danymi niezbędnymi do celów realizacji Promocji i postanowień Regulaminu są dane pozostawione w formularzu zamówienia oprogramowania poprzez sklep on-line PCC Polska.

3.3 Wszystkie zebrane przez nas dane są przechowywane i wykorzystywane zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa i zgodnie z przyjętymi standardami, wg. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3.4. Uczestnik Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach oferowanych przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3.5 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

4.

[Postępowanie reklamacyjne]

4.1 Reklamacje dotyczące Promocji ‘MIKOŁAJKOWE BONY DO EPMIKU’ związane z Bonami Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres marketing@pccpolska.pl.

4.2 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, nr zamówienia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4.4 Reklamacja rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.5 O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji.

 

5.

[Postanowienia końcowe]

5.1 Regulamin Promocji jest dostępny na stronie Promocji na www.pccpolska.pl

5.2 Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, którymi są:
przedłużenie lub skrócenie okresu trwania Promocji, zmiany przedmiotu Promocji, ważne przyczyny ekonomiczne  lub marketingowe leżące po stronie Organizatora. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa uprzednio nabyte przez Uczestników.

5.4 Bony do Empiku powinny przez Uczestnika zostać zaksięgowane jako przychody firmy.

5.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2018.